Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

Ajansın bölgenin kalkınmasına yönelik olarak yapacağı plan, program ve stratejilerinin belirlenmesi başta olmak üzere mali ve teknik destek programlarının genel çerçevesinin oluşturulmasından sorumludur. Bölge ile ilgili verileri toplamak, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak ve yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak birimin temel görevleri arasındadır. Birim aynı zamanda Ajansın bölge adına ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımının sağlanması ve bölge tanıtımının gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

  Yükleniyor...