İdari ve Mali İşler Birimi

Ajansın idari ve mali tüm faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, arşivlemek, ödemeleri gerçekleştirmek, bütçe çalışmalarına katılmak; İDB tarafından uygunluğu bildirilen projelerin yararlanıcılarına ön ödeme yapmak; yararlanıcıların İDB’nin teknik açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri zamanında yapmak birimin mali görevleri arasındadır. Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek, uygulamak, izlemek ve geliştirilmesini sağlamak; Ajansın tanıtım ve iletişimle ilgili her tür faaliyetini yürütmek; Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek gibi görevler ise birimin idari faaliyetlerini oluşturmaktadır.

  Yükleniyor...