Yatırım Destek Ofisi

Ajans’ın önemli bir görevi de Bölgelerine yatırımcı çekmek ve gereken tanıtımını yapmaktır. Yatırım destek ofisleri başlıca sorumluluğu yatırım promosyonu yapmak, yatırımcılara ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek ve yol göstermek, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini tek elden takip ve koordine etmektir. Bu faaliyetlerin önemine binaen her ilde birer yatırım destek ofisi bulunmaktadır.

  Yükleniyor...