Meriç ile Çeltiğin Buluştuğu Yer İpsala

İpsala; Türkiye'nin Yunanistan sınırında bulunan ve sınır kapısına sahip Meriç Ovası'nın bir bölümünü oluşturan, ipsala Ovası'nda kurulmuş bir ilçemizdir, ilçe, verimli tarım toprakları üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden en önemli pay Meriç ve Ergene Nehirleri'nindir. 19601ı yıllarda Meriç'in İpsala bölümünde nehir kenarına setlerin yapılmasıyla İpsala sulak tarım arazilerine sahip bir Bölge haline gelmiştir.


Pirinç, önemli besin değerine sahip olan tarımsal bir üründür. Özellikle Doğu toplumlarında çok fazla tüketiliyor olması, pirincin ekonomik olarak değerini artırmaktadır. Asya'daki ülkelerin büyük kısmı, kendi ülkelerindeki pirinç üretiminin ıslah edilmesi yolu ile nitelik ve nicelik olarak üretimde verim artırıcı programlar uygulamaktadırlar. Pirinç, Trakya Bölgesi'nde yetiştirilen ve ekonomik olan en değerli ürünlerden bir tanesidir. İlçe çeltik üretiminde uzmanlaşmasına rağmen, çeltik kümelenmesini geliştirici tedbirlerin alınması önemli bir ekonomik katkı sağlayacaktır.İpsala, yöredeki diğer ilçelere göre daha yüksek bir gelir seviyesine sahip olmasına rağmen; kentleşme ve çevre sorunları gibi problemlerle mücadele etmektedir.

  Yükleniyor...