Trakya´nın İlçe İzdüşümü Keşan

Büyük bir tarımsal alanın ortasında; Malkara, İpsala ve Enez ilçeleri arasında; Trakya Bölgesi'ndeki farklı etnik yapıların buluştuğu ve barış içinde yaşadığı bir ilçemizdir. Enez'e ve Saros'a gidenlerin uğramak zorunda oldukları ve Trakya Bölgesi'nin ortalama özelliklerini gösteren bir yerleşim merkezidir. Keşan, tarımdan kopan nüfusun toplanması ile nüfus olarak Edirne'nin en büyük ilçesi haline gelmiştir.


Keşan, Saros Körfezi ile Trakya'nın geri kalan bölgesi arasındaki geçiş noktasıdır.


İpsala, Malkara ve Enez ilçelerinin bulunduğu bölgenin coğrafi ve kültürel ağırlık merkezinde yer alan Keşan, bu pozisyonu ile bir merkez İlçe konumundadır. İlçenin sosyo-ekonomik gelişimi büyük ölçüde bu gerçeklik üzerine kurgulanmalıdır. İlçe, Trakya'daki diğer yerleşim yerlerinin istatiksel ortalamasını temsil edebilecek özellikleri sergilemektedir

  Yükleniyor...