Trakya´da Sanayinin Başkenti Çorlu

Zengin yer altı suları ve sanayiye ayrılmış boş alanları ile başlangıçta kimya, deri ve tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı bir bölgedir. Son dönemde bu sektörlerdeki durgunluk birçok fabrikanın kapanmasına neden olsa da, hala bunların hakim sektörler olduğu söylenebilir.


Yüzde elli doluluk oranı ile Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi daha çok kuruluşa ev sahibi olma potansiyelini taşımaktadır.


Çerkezköy'e benzer olarak sanayi, bölgenin turizm ve kültürel potansiyellerinin önüne geçmiştir. Şehir merkezi, istanbul'un Bayrampaşa ve Esenler gibi ilçelerine büyük benzerlik göstermektedir.


Büyük bir sanayi bölgesi olmasına rağmen sosyal hayatın yeterince gelişmemiş olması, şehir sakinlerinin büyük bir kısmının hafta sonlarında ve tatillerde istanbul'u tercih etmelerine yol açmaktadır. Bu durum sanayide istihdam edilmek istenen nitelikli elemanların tedarik edilmesinde sorunlar oluşmasına neden olmaktadır. Gerçi Çorlu ve Çerkezköy'de; Lüleburgaz ve Trakya'daki diğer sanayi bölgelerine göre İstanbul'a yakınlıkları dolayısıyla bu sorunun etkileri çok fazla hissedilmemektedir.


Çorlu daha fazla sanayiyi ve insanı barındırma konusunda potansiyeli İle büyük bir sanayi merkezidir ve daha da büyümeye adaydır. Gelecekte daha büyük bir nüfusa ev sahipliği yapabilmesi muhtemel şehrin; bol miktarda yeni konutun inşa edilmesinin yanı sıra düzenli kentleşme, fiziki ve sosyal altyapının geliştirilmesi konularında önemli İhtiyaçları bulunmaktadır.


Çorlu'dan beklenilen, ileri teknoloji kullanan ve yüksek katma değere sahip mallar üreten sanayi ile birlikte modern bir şehir olmasıdır.

  Yükleniyor...