Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Genel Bilgi

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretim yapan ve tarım kredi kooperatiflerine üye olan üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklarına kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Tarımsal üretim yapan ve tarım kredi kooperatiflerine üye olan tüm üreticiler bu desteklerden yararlanabilir.

Genel Bilgi

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretim yapan ve kooperatif ortağı olan üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kısa ve orta vadeli, tarımsal üretime yönelik krediler  kullandırmaktadır.
 

a) Kısa Vadeli İşletme Kredileri
 

Kısa vadeli işletme kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre, zirai mücadele ilacı, karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir. Aşağıdaki kapsamda verilmektedir:

1. İşletme (Çevirme) Kredileri

İşletme kredileri, ortağın yıllık devamlı üretim giderlerini karşılamak ve işletme sermayesinin eksik unsurlarını tamamlamak amacıyla o yılın ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yıl vade ile açılmakta ve nakit olarak kullandırılmaktadır.

2. Tohumluk Kredileri

Tohumluk kredileri, bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla ortaklara ayni olarak hububat, patates gibi ürünler için kullandırılan en çok 1 yıl vadeli kredidir.

3. Kimyevi Gübre Kredileri

Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla en çok bir yıl vadeli ve ayni olarak kullandırılmaktadır.

4. Hayvancılık İşletme Kredileri

Tarımsal bir işletmesi olan veya arazisi olmadığı halde doğrudan doğruya besicilik dahil hayvancılıkla uğraşan ortaklara hayvanların cinsi ve sayısı göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancılık kredileri büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kümes hayvancılığı v.b.kapsamaktadır.

5. Tarımsal İlaç Kredileri

Zirai mücadele için açılan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahası göz önüne tutularak ortakların her türlü haşere, zararlı ile mücadele etmesini sağlamak üzere ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

6. Akaryakıt Kredisi

Ortakların ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağ ihtiyaçları ayni olarak karşılanmaktadır.
 

b) Orta Vadeli Yatırım Kredileri
 

Orta vadeli yatırım kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 5 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

1. Tarımsal Araç-Gereç Kredileri

İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak ortaklara en çok 5 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

2. Hayvancılık Donatma Kredileri

Ortağın ihtiyacı olan kültür ırkı büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan donatma malzemeleri kooperatiflerce sağlanarak ortaklara en çok 5 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Uygun Başvuru Sahibi

Tarımsal üretim yapan ve kooperatif ortağı olan üreticiler desteklerden yararlanabilmektedirler.

Sağlanan Kredi Miktarı

Kredi limitleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Genel Şahıs Haddi 40.000 TL

(Kooperatiflerin yetkisinde azami kullandırabilecek kredi miktarı),

Özel Şahıs Haddi 120.000 TL

(Bölge Birliğinin onayı ile Genel Şahıs haddinin azami 3 katına kadar),

Sözleşmeli Üretim şahıs haddi 120.000 TL

(Ortakla sözleşme yapmak şartıyla Bölge Birliği onayıyla Genel Şahıs haddinin 3 katına kadar).

Destek Koşulları

Kredinin ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. 10.000 TL’nin üzerinde kredi tespit edilen ortaklar ile kendilerinden maddi teminat alınmasına lüzum görülen ortaklardan, müşterek borçlu ve kefillik müessesesi yanında, taşınmaz mal ipoteği ve/veya araç/traktör rehini alınmaktadır.

Tarımsal cari faiz oranları işletme kredileri için % 10, yatırım (donatma) kredileri için % 12 olmakla birlikte, 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kullandırılan/kullandırılacak tarımsal kredi faiz oranlarından yapılacak indirim oranları aşağıda belirtilmiştir:
 

KREDİ KONULARI

İNDİRİM ORANI (%)

Hayvansal Üretim Konuları

Yatırım Dönemi

Kredisi

İşletme Dönemi

Kredisi

Damızlık Süt Sığır Yetiştiriciliği

 

 

250.000 TL’ye kadar

100

50

250.001 TL’den fazla

75

50

Yaygın Hayvansal Üretim

 

 

50.000 TL’ye kadar

50

50

50.001 TL’den fazla

25

25

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği

100

100

Damızlık düve yetiştiriciliği

100

100

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

50

25

Büyükbaş hayvan besiliciliği

50

50

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

100

100

Küçükbaş hayvan besiliciği

100

50

Arıcılık

50

50

Kanatlı sektörü

50

25

Su ürünleri yetiştiriciliği/avcılığı

50

25

Bitkisel Üretim Konuları

Yatırım Dönemi

Kredisi

İşletme Dönemi

Kredisi

Kontrollü Örtü Altı Tarım

 

 

250.000 TL’ye kadar

50

50

250.001 TL’den fazla

25

25

Yaygın Bitkisel Üretim

 

 

25.000 TL’ye kadar

50

50

25.001 TL’den fazla

25

25

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi

100

100

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı

50

50

İyi tarım/Organik tarım uygulamaları

50

50

Muhtelif Konular           

Yatırım Dönemi

Kredisi

İşletme Dönemi

Kredisi

Traktör alımı

 

 

35.000 TL’ye kadar

50

50

35.001 TL’den fazla

25

25

Tarımsal mekanizasyon (traktör hariç)

50

50

Modern basınçlı sulama

100

100

Diğer üretim konuları

25

25

 

Erişim Adresi:

http://www.tarimkredi.org.tr

 

  Yükleniyor...