Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı


Ar-Ge
, İnovasyon ve Endüstriyel  Uygulama Destek Programı

Genel Bilgi


Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi; teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi; KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması; mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi; inovatif faaliyetlerin desteklenmesi; Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amaçları ile program yürütülmektir.
 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Kapsamında Sağlanan Destekler


Destek Unsuru 

Destek Üst Limiti (TL)
 

Destek Oranı (%)
 


Ar-Ge ve İnovasyon Programı

   


İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz


Kira Desteği

12.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği

100.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75


Personel Gideri Desteği

100.000

75


Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği 


Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75


Eğitim Desteği

5.000


Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000


Proje Tanıtım Desteği

5.000


Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000


Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000


Endüstriyel Uygulama Programı

   


Kira Desteği

18.000

75


Personel Gideri Desteği

100.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid.
Desteği

150.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75


Destek Koşulları


Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 

  Yükleniyor...