Genel Destek Programı


KOSGEB Genel Destek Programı

Genel Bilgi


Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

Sağlanan Destek Miktarı


 Destek Unsuru

Destek Üst Limiti  (TL)

Destek Oranı  (%)


 Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

% 50

 
 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

 
 Tanıtım Desteği

15.000


 Eşleştirme Desteği

15.000


 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000


 Danışmanlık Desteği

15.000


 Eğitim Desteği

10.000


 Enerji Verimliliği Desteği

30.000


 Tasarım Desteği

15.000


 Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği

20.000


 Belgelendirme Desteği

10.000


 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000


 Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 

  Yükleniyor...