Girişimcilik Destek Programı


KOSGEB Girişimcilik Destek Programı

Genel Bilgi


Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçları ile program yürütülmektedir.


Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşmaktadır:


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi


Yeni Girişimci Desteği


İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 

1- Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Genel Bilgi


Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan bir eğitim programını kapsamaktadır (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması).


Uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenmekte ve eğitimlere katılanlardan ücret alınmamaktadır. 
 

2- Yeni Girişimci Desteği

Uygun Başvuru Sahibi


Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri bu destekten faydalanabilir.  

Sağlanan Destek Miktarı


Destek Unsuru

 

Üst Limit (TL)

Destek Oranı (%)

(1. Bölge)


İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz

3.000

 

60

(Kadın veya özürlü girişimci:70)


Kuruluş Dönemi Makina,  Teçhizat ve Ofis 
Donanım Desteği

Geri ödemesiz

15.000


İşletme Giderleri Desteği

Geri ödemesiz

12.000


Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000
 

3- İş Geliştirme Merkezi Desteği

Genel Bilgi


İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
 

Uygun Başvuru Sahipleri


İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.
 

İş Geliştirme Merkezi Desteği Kapsamında Sağlanan Desteğin Kapsamı
 

Destek Unsuru

 

Üst Limit

 (TL)

Destek Oranı (%)

(1. ve 2. Bölge)


İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

Bina tadilatı

Mobilya Donanım

İŞGEM YönetimGeri ödemesiz

750.000

600.000

125.000

25.000

60


İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

Personel

Eğitim, Danışmanlık

Küçük tadilatGeri ödemesiz

100.000

30.000

50.000

20.000

60

 

 

  Yükleniyor...