İşbirliği Güç Birliği Destek Programı


KOSGEB İşbirliği Güç Birliği Destek Programı

Genel Bilgi
 

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi; KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması; KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi; ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması; KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

Uygun Başvuru Sahibi


Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

Uygun Başvuru Konuları


Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmek amacıyla ortak tedarik,


Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirilmesi,


Üretilen ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,


Ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar payını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ortak pazarlama,


Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmek amacıyla ortak laboratuar,


Üretim ve hizmet kapasitesini, çeşidini, verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunulan projeler desteklenmektedir.


Destek Koşulları
Proje Süresi   6-24 ay (+ 12 ay)
Sağlanan Destek Miktarı
Destek Üst Limiti    250.000 TL (geri ödemesiz),   500.000 TL (geri ödemeli)
Destek Oranı     1. Bölge için % 50
  Yükleniyor...