KOBİ Proje Destek Programı


KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı

Genel Bilgi

 

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulduğu, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulduğu için uygulanan bir programdır.
 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

KOBİ’ler programdan yararlanmaktadır.
 

Uygun Başvuru Konuları

 

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir.
 

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul tarafından karar verilmektedir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmemektedir.
 

Proje ile ilişkilendirilmiş makina-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

Sağlanan Destek Miktarı
Destek Üst Limiti  150.000 TL 
1. Bölge için % 50
Destek Koşulları
Program Süresi  3 yıl
Proje Süresi     Proje Süresi    

 

  Yükleniyor...