Kredi Faiz Desteği


KOSGEB Kredi Faiz Desteği

Genel Bilgi


Programın amacı; KOSGEB tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,


Üretim, kalite ve standartlarını artırmalarının


Finansman sorunlarının çözümünün,


İstihdam yaratmalarının,


Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.
 

Uygun Başvuru Sahipleri


KOSGEB veri tabanında kayıtları onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan gerçek/tüzel kişiliği haiz işletmeler yararlanabilir. 
 

Sağlanan Desteğin Kapsamı


KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan protokollerle, KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde, sürdürülmektedir.
 

Sağlanan Destek Miktarı


KOBİ Kredi Faiz Desteğinin üst limiti, işletme başına 300.000 TL’yi geçemez.

Destek Koşulları


KOBİ Kredi Faiz Desteğinin vadesi azami 48 aydır. Program çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri TL cinsinden, ihracat kredileri ise döviz veya döviz karşılığı TL cinsinden kullandırılmaktadır.

 

 

  Yükleniyor...