Tematik Proje Destek Programı


KOSGEB Tematik Proje Destek Programı

Genel Bilgi


KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi; makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması; KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amaçları ile “Çağrı Esaslı Tematik Program” ve “Meslek Kuruluşu Proje Destek” Programları yürütülmektedir.
 

Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurları


 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

-

3 Yıl

Proje Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

1. Bölge İçin % 50

1. Bölge İçin % 50

Destek Ödemesi

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

150.000 TL


Tematik Program Kapsamında Sağlanan Destekler


Personel ücretleri ve seyahat giderleri,


Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25),


Sarf malzemesi giderleri,


Hizmet alım giderleri,


Genel idari giderler (azami % 10).
 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler


Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır:


Bina inşaat yapımı, tadilatı,


Gayrimenkul alımı,


Makine-teçhizat,


Tefrişat,


Taşıt aracı,


Vergi, resim ve harçlar,


Sosyal güvenlik primleri,


Haberleşme giderleri,


Finansman giderleri,


Proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri,


Proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

  Yükleniyor...