Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (ENAR)Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (ENAR)

Genel Bilgi


Program ile çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde, uluslararası alanda ya da üniversite-kamu-sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetlere hibe desteği sağlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri


ENAR programı yönetmeliği ile, Enerji Bakanlığı tarafından enerji politikalarına, arz güvenliğine, yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecek şekilde oluşturulacak destek programları kapsamında tüzel ve gerçek kişiler desteklenmektedir.

Uygun Başvuru Konuları


Program kapsamında desteklenebilecek projelerin, aşağıdaki konulardan en az bir tanesini kapsaması gerekmektedir:


Yerli enerji kaynakları potansiyelinin ve kullanımının geliştirilmesi,


Yenilenebilir enerji teknolojileri,


Yeni enerji teknolojileri,


Temiz enerji teknolojileri,


Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri,


Enerji verimliliği teknolojileri,


Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri,


Çevrim teknolojileri,


Enerji iletim ve dağıtım teknolojileri.

Sağlanan Desteğin Kapsamı


Yönetmelik kapsamında; Türkiye'de yerli ve yenilik odaklı enerji, ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla çağrılı veya güdümlü projeler şeklinde;


Temel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, demonstrasyon ve teknoloji transferi projeleri,


Uluslararası alanda ve/veya üniversite, kamu, sanayi işbirliklerini artıracak faaliyetler desteklenmektedir. 

Sağlanan Destek Miktarı


Program kapsamında desteklenecek projelere Enerji Bakanlığı tarafından ayni ve/veya nakdi destek sağlanmaktadır. Proje için ön görülen bütçenin proje tamamlanmadan bitmesi halinde, sekretarya tarafından uygun
görülmesi kaydı ile Enerji Bakanlığı tarafından projeye en fazla % 10 oranında ek bütçe verilebilmektedir.

Destek Koşulları


Destekleme süresi ulusal proje bazında en çok 36 aydır. Projenin süresinde sona ermemesi halinde ve gereksinimlerine uygun olarak Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda en fazla 6'şar aylık iki dönem ek süre verilebilmektedir.


Erişim Adresi:

www.enerji.gov.tr

 

  Yükleniyor...