Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği


D-MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ
 


S
ıra  No


 Des
teğe Konu Ürünler

Mazot  
Destekleme
Tutarı (TL/dekar)

Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar)

1

 Peyzaj    ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali

2,7

3,7

2

 Hububat,   Yem bit.,  Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve

4

5

3

 Yağlı  Tohumlu bitkiler   ve Endüstri Bitkileri

6,4

6,3

4

 Toprak Analiz Desteği(2012 ÇKS Kayıtlı Üreticileri)

2,5  Yükleniyor...