Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Destekleri Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

 

 

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME  MODELİ FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ
 

Sıra  No

 Desteğe Konu Ürünler

Birime Destek (Krş/Kg)

1

 Yağlık  Ayçiçeği

24

2

 Kütlü Pamuk (yurt    içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)

46

3

 Soya  Fasulyesi

50

4

 Kanola

40

5

 Dane Mısır

4

6

 Aspir

40

7

 Zeytinyağı

50

8

 Buğday

5

9

 Arpa,  Çavdar, Yulaf,   Tritikale

5

10

 Çeltik, Kuru Fasulye,  Nohut, Mercimek

10

11

 Çay

12

 

H-TARIM HAVZALARI VE DESTEKLENEN ÜRÜNLER
 

 

No

Havza Adı

Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler

1

 Güney Marmara Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır,  Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya

Fasulyesi,  Trtikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,  Zeytinyağı

 2

 Batı Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,  Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,

Yulaf,  Zeytinyağı

 3

 Kuzeybatı  Anadolu Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane  Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

 4

 Doğu Karadeniz Havzası

Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola

 5

 Karasu – Aras Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru  Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

 6

 Kuzey Marmara Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,  Yulaf,

Zeytinyağı

 7

 yük Ağrı Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola,  Yağlık Ayçiçeği, Çeltik

 8

 Söğüt Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,

Soya  Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

 9

 Çoruh Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik,  Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf

 10

 Yukarı Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,  Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

 

11

 

Kıyı Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane  Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya

Fasulyesi, Tritikale,  Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

12

Van Gölü Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği

13

Erciyes Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır,  Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık,Ayçiçeği, Yulaf

14

 Kaz Dağları Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek,  Nohut,

Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

15

 İç Ege Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır,  Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya

Fasulyesi,  Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

16

 Gediz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,  Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya

Fasulyesi, Tritikale,  Yulaf, Zeytinyağı

17

Meriç Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane  Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

18

Yeşilırmak Havzası

 

19

Orta Karadeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane  Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık

Ayçiçeği,  Yulaf

20

 Karacadağ Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut,

Soya  Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı

21

 Zap Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır,  Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut

 22

 GAP Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,  Yağlık

Ayçiçeği, Zeytinyağı

 23

 Batı GAP Havzası

Arpa, Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye,  Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık

Ayçiçeği,  Zeytinyağı

 24

Doğu Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,  Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,

Yağlık  Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

 25

 Kıyı Akdeniz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır,  Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi,

Tritikale, Yağlık  Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı

 26

Ege Yayla Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık  Ayçiçeği,

Yulaf, Zeytinyağı

27

Orta Kızılırmak Havzası

Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane  Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale,

Yağlık Ayçiçeği,  Yulaf

28

Orta Anadolu Havzası

 

Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya

Fasulyesi,  Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf

29

Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola,  Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,  Zeytinyağı

30

Göller Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Dane Mısır Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya

Fasulyesi,  Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı,

 

  Yükleniyor...