Eğitim Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

 

Genel Bilgi
 

01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar faaliyete geçtikleri dönemden itibaren 5 vergilendirme dönemi gelir vergisi veya kurumlar vergisinden istisnadır.

Sağlanan Destek Miktarı
 

625 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, ilgili dönem kapasitelerinin % 10’unu geçmemek üzere, katma değer vergisinden istisnadır.
 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar, 5 vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisnadır. 

Başvuru Şekli
 

İstisnadan yararlanmak isteyenler, faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak başvurmalıdır. 

 

  Yükleniyor...