Endüstri Bölgelerinde Vergisel Teşvikler


Genel Bilgi


Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik teşvikler, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer verildiği şekli ile yürütülmektedir.

Sağlanan Desteğin Kapsam

Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır.

Ayrıca; organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri da harçtan müstesnadır.

  Yükleniyor...