Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Serbest Bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılmaktadır. Dolayısı ile 3218 sayılı Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükellefler bu destek kapsamındadır. 

Sağlanan Desteğin Kapsamı

Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen kazançlar, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere, gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır,

Ayrıca, Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin bu bölgelerde elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır,

Serbest Bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden de istisnadır.

 

  Yükleniyor...