Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükellefler bu destekten yararlanabilir.


Başvuru Konuları

Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar bu destekler kapsamındadır.


Sağlanan Desteğin Kapsamı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve Ar- Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır,

Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisnadır,

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar, 31/12/2013 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır,

Bu istisnalar, TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli ücretleri bakımından da uygulanır,

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır,

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır.

 

  Yükleniyor...