Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü


Genel Bilgi

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından, bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, hazine arazilerinde gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda, Bakanlık tarafından onaylanan projeler doğrultusunda yapılan ağaçlandırmalara “Özel Ağaçlandırmalar altında çeşitli konularda destek sağlanmaktadır.
 

Uygun Başvuru Sahipleri


Köy Tüzel Kişilikleri,
 

Belde, İlçe, İl ve Büyükşehir Belediyeleri,
 

Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,
 

Köye Hizmet Götürme Birlikleri,
 

Odalar, Dernekler, Vakıflar,
 

Her türlü ticari şirketler,
 

Gerçek kişiler.
 

Özel ağaçlandırmayı hukuki ve teşvik yönünden gerçek kişi olarak veya ticari şirket olarak yapmada herhangi bir fark yoktur.


Uygun Başvuru Konuları


Hibe veya kredi verilen iş grupları şunlardır;

Arazi hazırlığı (sahadaki istenmeyen örtünün temizlenmesi ve toprağın sürülmesi),

Dikim veya ekim bedeli,

Fidan (aşılı-aşısız) veya tohum bedeli,

Dikenli tel çit ihata bedeli,

3 yıllık bakım giderleri,

Proje yapım bedeli,

Canlandırma kesimi,

Aşı kalemi veya göz aşı yapılması.


Sağlanan Desteğin Kapsamı 
 

Özel ağaçlandırma çalışmalarında köy tüzel kişiliklerine hibe, gerçek ve tüzel kişilere ise kredi verilmektedir.

Orman alanlarında yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; çam (fıstıkçamı, kızılçam,  karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar, kavak, okaliptüs, ıhlamur, kayın, gürgen, ceviz, kestane, antepfıstığı, menengiç, sakız ağacı, harnup, kuşburnu, defne, alıç, badem, mahlep gibi orman ağacı türleri kullanılabilir,
 

Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu türlerin yanında zeytin de kullanılabilir. Özel ağaçlandırma çalışmalarında tek bir tür kullanılabileceği gibi birden fazla tür de kullanılarak karışık ormanlar kurulabilir,
 

Ayrıca, özel ağaçlandırma yapılan ana türün altında alt tür olarak kekik, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kardelen vb. tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.
 

Hazine ve sahipli arazilerde bunlarla birlikte tarımsal faaliyette de bulunulabilir. Alt türler için saha tahsisi/kiralama yapılmaz.
 

Özel ağaçlandırma amacıyla saha tahsisi/kiralaması yapılan sahada aşı yapmaya uygun türlerin bulunması halinde aşılama yapılarak özel imar-ihya çalışması da yapılabilir.
 

Özel ağaçlandırma çalışmalarında saha büyüklükleri aşağıdaki gibidir:
 

Alt Sınır

Ormanlık alanlarda ve sahipli arazilerde                                               0,5 hektar (5 dekar)

Hazine arazilerinde                                                                            2,0 hektar (20 dekar)’dır.

Üst Sınır

Hazine ve sahipli arazilerde tüm gerçek ve tüzel kişiler için                     300 hektar’dır.
 

Sağlanan Destek/Kredi Miktarı
 

Arazinin meyiline, toprak yapısına, taşlılık durumuna, kullanılacak fidanın yaşına, ambalaj durumuna ve fidanların aşılı olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte 2010 yılı birim fiyatlarına göre;
 

1 da badem ağaçlandırması (makinalı) için verilebilecek hibe veya kredi: 440 ile 500 TL,
 

1 da badem ağaçlandırması (işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 345 ile 420 TL,
 

1 da ceviz ağaçlandırması (makinalı) için verilebilecek hibe veya kredi: 300 ile 420 TL,
 

1 da ceviz ağaçlandırması(işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 220 ile 300 TL arasındadır.
 

Destek/Kredi Koşulları
 

Çam (fıstıkçamı, kızılçam, karaçam) sedir, köknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar gibi asli orman ürünü veren türlerle yapılan özel ağaçlandırmalara verilen kredilerden faiz alınmamaktadır. Verilen krediler otuzuncu (30) yılın ekim ayında bir defada anapara olarak geri alınmaktadır. 
 

Ceviz, kestane, antepfıstığı, mahlep, kavak, okaliptüs, badem ve harnup gibi hızlı gelişen ve daha ziyade meyvesinden faydalanılan türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmaları için verilen kredilerden, yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında faiz alınmaktadır. Bu faiz oranı genel olarak % 1,5–2,0 arasındadır. Verilen krediler on beşinci (15) yılın ekim ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınmaktadır. 
 

Başvuru Şekli
 

Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel-imar ihya çalışması yapmak üzere saha tahsisi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin;
 

Orman alanlarında müracaatta bulunacakları sahanın yeri ve mevkisini gösteren harita veya krokiyle birlikte orman işletme şefliği, orman işletme müdürlüğü veya orman bölge müdürlüklerine,
 

Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde en son duruma göre düzenlenmiş tapu senedi ve çaplı tasarruf belgesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde de müracaat sahasına ait kroki veya harita ile birlikte illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara

Sahipli arazilerde tapu senedi, tapu kayıt örneği ve çaplı tasarruf belgesi (tapu çapı) veya tapu müdürlüklerince onaylı tapuya uygun kroki ile birlikte İl Müdürlüğü’ne,müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
 

Birden fazla kişinin ortak olarak müracaatta bulunması halinde, başvuru dilekçesinde tüm müracaatçıların isim, adres ve imzaları olmalıdır.
 

Köy tüzel kişiliği adına yapılan müracaatlarda köy kararı aranır. Belediye tüzel kişiliklerinde ise müracaatın, belediye başkanı veya belediye meclisinin yetki vereceği kişi veya kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.
 

Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaat, birim amiri veya birim amirinin, diğer tüzel kişiliklerde ise (şirket, holding, dernek, vakıf v.b.) yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerce yapılmalıdır.
 

Erişim Adresi

www.agm.gov.tr

  Yükleniyor...