Her Köye Bir Kobi" Projesi


Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ sayılan her türlü iktisadi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler başvurabilir. Ayrıca vakıflar, birlikler, kooperatifler, üniversitelerin ve üniversitelerin kurduğu vakıfların iştirak ettiği işletmeler ile kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri, yıllık bütçesi 18 milyon TL'den az olan veya nüfusu 5.000'den az olan yerlerdeki belde belediyelerinin iştirak ettiği ticari amaçlı iktisadi işletmeler, kamu kurum veya kuruluşunun birlikte veya tek başına % 25 (hariç) oranından az orana sahip olan iktisadi ve ticari işletmeler, 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler, KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler başvurabilir.


Sağlanan Destek Miktarı


Bu proje kapsamında verilecek kefalet tutarı talep edilen her bir kredi için % 80 kefalet oranı ile 500.000 TL ile sınırlı olup, kullandırılacak kredi tutarı 625.000 TL’yi geçmemelidir,
 

Ancak, her bir kredi tutarı 625.000 TL ile sınırlı olmak üzere KOBİ başına 1 milyon TL tutarında kefalet verilebilmektedir. Grup firmaları için ise, toplam kefalet limiti 1.500.000 TL ile sınırlı olacak şekilde her bir kredi için üst limit olan 625.000 TL’yi geçmemelidir,
 

Projenin büyüklüğü ve özelliğine göre 625.000 TL’lik kredi limitinin üzerinde kredi ihtiyacı hasıl olması halinde, her bir kredi 625.000 TL ile sınırlı olmak üzere her bir kredi için % 80 oranında 500.000 TL kefalette bulunmalıdır.
 

Destek Koşulları


Bu program kapsamında finansal kiralama işlemleri dahil olmak üzere, işletme ve yatırım amaçlı nakdi gayri nakdi krediler olarak kullandırılmaktadır,
 

Rotatif/BCH şeklindeki kredilere kefalet verilmemekte olup, geri ödemesi itfa planına bağlanmış taksitli kredilere kefalet verilebilmektedir,
 

Kredilerde minimum vade 1 yıl, maksimum vade 8 yıl olmaktadır,
 

Kredi riskinin % 20'si bankanın uhdesinde kalmak üzere, % 80 oranında kefalet verilmek suretiyle risk paylaşımı esas alınmaktadır.


Başvuru Şekli


Talepler KGF Şubeleri üzerinden yapılmaktadır.

Son Başvuru Tarihi 


Başvuru süresinin son tarihi 27.01.2013’tür.


Erişim Adresi 

http://www.kgf.com.tr ve www.tobb.org.tr

 

  Yükleniyor...