BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI


Genel Bilgi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP);
 

Demokratik yönetişim,
 

Yoksulluğun azaltılması ve Çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yoğunlaşmaktadır.
 

Bunlara ilave olarak;
 

Proje uygulama desteği,
 

Özel sektörle işbirliği,
 

Kalkınma ve cinsiyet, bilişim teknolojileri konuları da diğer çalışma alanlarını oluşturmaktadır.
 

Uygun Başvuru Sahipleri            

Kamu ve özel sektör kuruluşları başvurabilir.
 

Sağlanan Desteğin Kapsamı

UNDP;
 

Türkiye’deki kamu kuruluşlarına “Proje Uygulama Desteği” sağlamaktadır,
 

Özel sektörle işbirliği yaparak Türkiye’deki girişimciliğin geliştirilmesi ve girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılmasına destek sağlamaktadır,
 

Türkiye’deki cinsiyet ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır,
 

Türkiye’deki bilişim sektörünün özellikle Türkiye’de internet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
 

Erişim Adresi

http://www.undp.org.tr

  Yükleniyor...