DÜNYA BANKASI


Genel Bilgi


Dünya Bankası, aşağıda ayrıntıları verilen, çeşitli fon imkanları sunmaktadır. Bu fonların bir kısmı merkez ofis aracılığı ile kullandırılırken, bir kısmı Banka’nın ülke ofisleri aracılığı ile yönetilmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri
 

Sivil toplum örgütleri, hükümetler programlara başvurabilir.
 

Sağlanan Desteğin Kapsamı
 

a) Sosyal Kalkınma Sivil Toplum Fonu
 

Fonun amacı, yoksul ve marjinalleşmiş grupların kalkınma süreçlerindeki söz haklarını ve etkilerini güçlendirmek ve böylelikle bu süreçleri daha katılımcı ve adil bir hale getirmektir.
 

b) Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması
 

“Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması” vizyon sahiplerini ve fikirlerini finansal destek veya teknik yardım sağlayabilecek girişimcileri, fikirlerini satabilecekleri bir “Yenilikçilik Yarışması”nda bir araya getirmektedir
 

c) Gençlik
 

Türkiye’deki sivil toplum ile sürekli bir diyaloğun oluşturulması bakımından, Dünya Bankası gençlik grupları, özel sektör ve kamu yetkilileri arasında ortaklığın sürdürülebilmesi için kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Bu kolaylaştırıcı rolü yoluyla, Dünya Bankası gençlerin kalkınma süreçlerine daha fazla katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır.
 

“Sosyal Fonlar” ve “Toplumsal Kalkınma Projeleri” aracılığı ile kırsal kalkınma, toplum sağlığı, su dağıtımı, AIDS’in önlenmesi ve KOBİ’lerin geliştirilmesi gibi konularda destekler sağlanmaktadır.
 

Erişim Adresi

www.worldbank.org/ngos ve www.worldbank.org/participation

 

  Yükleniyor...