FİNLANDİYA ENDÜSTRİYEL ORTAKLIK FONU


Genel Bilgi


Finnfund belirli geçiş ekonomilerinde ve canlı pazarlardaki projelere uzun vadeli risk sermayesi sağlayan Finlandiya kökenli bir kalkınma finans kuruluşudur. Sponsorlarla risk paylaşımı yolu ile Finnfund sadece karlı yatırım ve projeleri değil aynı zamanda çevresel ve sosyal pozitif dışsallıkları olan projeleri desteklemektedir. Finnfund diğer kalkınma finansman kuruluşları ile birlikte doğrudan Finlandiya iş çevresini ilgili olmayan ve büyük çevresel ve sosyal olumluluklar yaratan projeleri de yürütmektedir.
 

Uygun Başvuru Sahipleri
 

Finlandiyalı firmaların girdi sağlayıcıları, uzun vadeli müşterileri, aracıları ve teknoloji lisansı sağlayan firmaları ile işbirliği yapan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 

Uygun Başvuru Konuları
 

Yenilenebilir enerji, ormancılık ve telekomünikasyon Finnfund’un diğer kuruluşlarla birlikte finanse ettiği projelerden bazılarıdır.
 

Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı
 

Finnfund gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Finnfund gelecekte yatırımlarını düşük ve orta-düşük gelir seviyesindeki ülkelerde yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.
 

a- Öz Sermaye Yatırımı
 

Finnfund endüstriyel sponsorların yürüttüğü projelere küçük ortak olarak katılmaktadır. En fazla % 30 katılım oranı ile kuruluşun ortaklığa katılma koşulları her proje için ayrı olarak değerlendirilmektedir. Finnfund 5-10 yıl arasında ortak olarak kalmakta ve projenin tamamlanması ile birlikte ortaklıktan ayrılmaktadır.
 

b- Krediler
 

Finnfund orta vadeli ve uzun vadeli fonları piyasa koşullarına bağlı olarak sağlamaktadır. Faiz oranları ve teminat gösterilmesi projenin ve ülkenin risk düzeyine göre belirlenmektedir. Fonlar genellikle Euro ve USD para birimlerinde sağlanmaktadır.
 

c- Riskli Yatırım Araçları
 

Finnfund sermaye ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için risk enstrümanlarını müşterilerine kullandırabilmektedir. Özel durumlarda Finnfund garanti hizmetlerini de sağlayabilmektedir.
 

d- Ortak Finansman
 

Projelerin Finnfund’un kaynaklarının karşılayabileceği miktarı aşması durumunda, diğer finansal kuruluşlarla ortak olarak finansman sağlanabilmektedir. Finnfund, Avrupa Kalkınma Finans Kuruluşları üyesidir ve bu kuruluşun üyeleri ile yakın ilişkiler ve ortaklık içerisindedir.

 

Erişim Adresi:

www.finnfund.fi

 

  Yükleniyor...