HOLLANDA KALKINMA FİNANSMAN KURUMU


Genel Bilgi


FMO, Hollanda’nın girişimcilik kalkınma bankasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde sağlıklı bir özel sektörün oluşturulması için destekler sağlamaktadır. FMO, sınırlı uzun vadeli krediler sağlamanın ötesinde bu ülkelerdeki firmaların gelişmesi için gerekli finansmanı sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda çevreye verilen zararın minimize edilmesi de önemli hedeflerden bir tanesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri           
 

Gerçek ve tüzel kişilikler başvurabilir.

Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı
 

MASSIF klasik kredi hizmetlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli ve mikro girişimcilere finansman ve finansal aracılık hizmetleri sunmaktadır:
 

Altyapı Kalkınma Fonu (IDF), düşük gelirli ülkelerde altyapı yatırımları için uzun dönemli finansman sağlamaktadır,
 

Enerji Fonuna Erişim Programı, toplumun yoksul kesimlerinin ucuz ve sürdürülebilir enerji hizmetlerine erişimlerinin sağlanması için gerekli finansmanı sağlamayı hedeflemektedir. Bu program kapsamında hedef bölge Sahara Altı Ülkelerdir,
 

Kapasite Geliştirme Programı (CD), müşterilerin işlerini geliştirebilmeleri için Know-How bilgisinin ve diğer bilgilerin transferinin gerçekleştirilmesine ilişkin projeleri desteklemektedir. Bu hizmet genellikle diğer finansal hizmetler ile birlikte sunulmaktadır,
 

Gelişmekte olan Piyasalar Programı (FOM), Hollandalı girişimciler aracılığı ile gelişmekte olan piyasalara destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Sağlanan Fon Miktarı
 

FMO’nun 2012 yılı yatırım portföyü 5 milyar Euro’dur. FMO, kendi kaynaklarından servisleri sağlamanın yanı sıra uzun vadeli ve uygun koşullarla kredi verebilmek için diğer finansman kuruluşları ile ortaklık ve sendikasyon anlaşmaları da yapmaktadır.

Erişim Adresi

info@fmo.nl

www.fmo.nl

 

  Yükleniyor...