İSPANYA KALKINMA FİNANSMAN KURUMU

Genel Bilgi


1990’dan beri hizmet veren COFIDES, İspanyol firmalarının yatırımcı olarak içinde bulunduğu gelişmekte olan, geçiş sürecinin yaşayan ve canlı ülke ekonomilerindeki maliyet-etkin projelere finansal destek sağlamaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri


Gerçek ve tüzel kişilikler başvurabilir.

Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı


COFIDES faaliyetlerini kendi kaynaklarından yatırım yaparak veya kendisinin yönettiği farklı enstrümanlarından faydalanarak yürütmektedir. COFIDES iki İspanyol Kamu Fonunun (FIEX ve FONPYME) yurt dışında yatırımlara aktarılmasını ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB)  gibi fon sağlayan kurumlarının oluşturduğu çok taraflı fonların yönetilmesini sağlamaktadır.

a- Öz Sermaye Yatırımı


COFIDES, adi veya imtiyazlı hisse senetleri aracılığı ile geçici hisse senedi alımları ile projelere destek vermektedir. Genellikle satın alınan hisse senetlerinin belirli bir vade sonunda geri alımı üzerine bir anlaşma yapılmaktadır. Projelerin proje ortağı firmalarının kendi kaynaklarını artırarak güçlendirmek için gelir ortaklığı kredileri ve diğer dönüştürülebilir farklı finansal destekleme yollarını da desteklemektedir.

b- Krediler 


COFIDES, orta ve uzun vadeli krediler aracılığı ile projelere destek vermektedir.

c- Diğer Destekler


COFIDES, projelerin finansal şemasının uygunlaştırılması ve çevre sorunları ile ilgili projelerde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Sağlanan Fon Miktarı


COFIDES, global 1 Milyar Euro’yu aşan ve proje başına 30 milyon Euro üst sınırı ile 65 farklı ülkede gerçekleştirilen projelere destek sağlamaktadır. 

Başvuru Şekli


Bir kredi için başvurmak isteyenler COFIDES’e aşağıda belirtilen bilgileri göndermelidirler:


Başvuru,


Proje ve sponsor tanımları,


Projenin yapılmasının nedeni,


Hâlihazır durumu ve gerçekleştirme zaman tablosunu da içere proje bilgisi memorandumu,


Sponsorların ve diğer yerel olası paydaşların tüm bilgisi,


Personel ihtiyacı ve proje yönetim takımındaki kişilerin CV’leri,


Ekonomik ve finansal bilgiler,


COFIDES’in finansal destek başvuru formu,


Sponsorların ve olası yerel paydaşların özel denetim raporlarını da içeren son üç yılın finansal tabloları,


Tahmini toplam yatırımlar ve hesap dökümleri. Kendinin finanse ettiği kısmın ve dışarıdan beklenilen fonların hesap dökümlerini de içeren proje finansal plan,


Detaylı temel varsayımların tanımları ile birlikte proje ve sponsorun tahmini nakit akım tabloları, bilançoları ve gelir tabloları,


İlgili çevresel ve sosyal yönler,


COFIDES’den elde edebilecek Çevresel ve Sosya Değerlendirme Anket Formu.

 

Erişim Adresi

cofides@cofides.es

www.cofides.es

 

 

 

  Yükleniyor...