İSVEÇ KALKINMA FONU


Genel Bilgi


Swedfund, Afrika, Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa (Avrupa Birliği olmayan ülkeler)’deki yatırımlara risk sermayesi ve know-how hizmetleri sunmaktadır. Swedfund’un vizyonu önemli sektörlerin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı

a- Öz Sermaye Yatırımı


Swedfund’un hisse senedi ortaklığı her zaman küçük paydır ve adi senet veya imtiyazlı hisse senedi formunda olabilir.

b- Dönüştürülebilir, İkinci Sınıf Menkul Kıymet Ve Teminatlı Kredi


Swedfund, risk sermayesi şirketlerine verilen orta vadeli ticari kredilerin vadesini uzatabilir. Genellikle faiz oranı ilk anlaşmanın yapıldığı dönemde belirlenen faiz oranında sabit kalır. 

c- Royalti Kredisi


Royalti kredileri düşük baz faizli ve performans temelli kredilerden oluşur. Bu krediler firmanın karlılık düzeyine bağlı olarak belirlenir. Firmanın yürüttüğü proje işlemeye başlayıncaya kadar kredi ödemeleri geciktirilir.

d- Diğer Finansal Destekler


Bazı durumlarda Swedfund risk sermayelerinin garanti hizmetlerinden yararlanmasında yardımcı olur. Swedfund’un toplam yükü toplam yatırımın % 30’unu aşamaz.


Swedfund’un sunduğu finansal araçların yanı sıra, Swedfund komplex yatırım konularında diğer yatırım finansman kuruluşlarının tespit edilmesine yardımcı olur.


Swedfund müşterilerinin bulunduğu bölgede kendilerine danışmanlık hizmetinin sağlanmasında, yerel ve uluslararası kalkınma finansman kuruluşlar ağına erişimde ve gereksiz risklerin elimine edilmesinde yardımcı olmaktadır.

Erişim Adresi

info@swedfund.se
www.swedfund.se

 

  Yükleniyor...