KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI

 

Genel Bilgi


Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB); Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından kurulmuştur.

Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı

a) Krediler


BSTDB, üye ülkelerdeki özel ve kamu kuruluşlarının, kalkınma ile ilgili kuruluşların, ajansların ve ortaklıkların yürüttüğü projelere krediler sağlamaktadır.

b) Garantiler


BSTDB, ticari ve politik risklere karşı bütün ve kısmi garanti hizmetleri sağlamaktadır.

c) Öz Sermaye Ortaklığı 


Üye ülkelerin ortak çıkarının bulunduğu konularda kuruluş farklı finansal araçlarla öz sermaye yatırımlarında bulunabilmektedir.

d) Özel Ürünler


BSTDB, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel ürünler oluşturabilmektedir.

e) Ticaret Finansmanı


Ticaret Finansmanı Programı, üye ülkelerde faaliyet gösteren tedarikçilerin, ithalatçıların, ihracatçıların, ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri, kalkınma bankaları aracılığı ile işbirliği yaparak, finansman ihtiyacını
karşılamaya yönelik bir programdır.

f) KOBİ Programları


KOBİ’lere, finansal destek sağlamak, ihraç kapasitelerini artırmak, bölgeler arası yatırımı teşvik etmek, know-how ve teknoloji transferi sağlamak, gelirlerinin artırılmasını sağlamak, bölgeye dışarıdan sermaye girişini sağlamak amaçları ile, Kredi Garanti Fonu, Mikro Finans Kuruluşları, Risk Sermayesi Kuruluşları, Finansal Kiralama Şirketleri aracılığı ile finansman sağlanmaktadır.

g) Finans Sektörü


Ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için, üye ülkelerin, pazarda yer alan kurumlarının gelişmelerini sağlamaları çok önemlidir. Bu nedenle BSTDB, seçilmiş finansman kuruluşlarının bilanço verilerinin güçlendirilmesi, portfolyolarının geliştirilmesi için destek sağlamaktadır.

h) Teknik Yardımlar İçin Özel Fonlar


BSTDB, Karadeniz bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi için her türlü yardım ve danışmanlık hizmetini kendi kuruluş sözleşmesine bağlı kalarak vermeyi amaçlamaktadır.

I) Eş Finansman


BSTDB’nin görevlerinden bir tanesi de, özel ve kamu fonları olmak üzere, yabancı ve yerli sermayenin mobilize edilmesini sağlamaktır. Eş finansman bu tür fonların mobilize edilmesi için en etkin yoldur. 

Başvuru Şekli


İnternet sitesinden başvuru dokümanları indirilerek doldurulmaktadır. Projelerin değerlendirilmesinde uluslararası kabul görmüş proje döngüsü kriterleri kullanılmaktadır. Kullanılacak hizmetlerin fiyatları, kuruluşla yapılacak görüşmelerde belirlenmektedir. 

 

Erişim Adresi

info@bstdb.org

http://www.bstdb.gr ve http://www.bstdb.org

 

 

  Yükleniyor...