KÜRESEL ÇEVRE PROGRAM


Genel Bilgi

Küresel Çevre Fonları (GEF) kapsamında; Küçük Hibe Programı, Orta Ölçekli Projeler (1 milyon USD’ye kadar), Kapsamlı Projeler (1 milyon USD’den fazla), Proje Hazırlama Hibeleri ve ülkelerin çevre ile ilgili envanter çalışmalarına destek gibi çeşitli programlar için kaynak sağlanmaktadır.

Programların Kapsamı

a) Küçük Ölçekli Kalkınma Projeleri


GEF Küçük Hibe Programı, küresel çeşitliliği, iklim değişimini azaltan uluslararası suları muhafaza eden, toprak kirlenmesine neden olan kirleticilerin etkilerini azaltmayı hedefleyen, sürdürülebilir geçim kaynakları yaratırken arazi bozulmasını engelleyen toplumsal düzeydeki girişimciliği teşvik etmek amacıyla 1992 yılında başlatılmış bir programdır. Bu program 70 ülke ofisinde UNDP tarafından yürütülmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri


STK’lar,  Küçük ölçekli kalkınma projeleri için  başvurabilir.

Uygun Başvuru Konuları


Küresel çevre programı dahilinde biyolojik çeşitlilik, iklim değişiklikleri, uluslararası sular ve ozon tabakasının delinmesi ile ilgili konulardaki projeler desteklenmektedir. 

Projelerin;


Toplumsal düzeyde stratejiler geliştirmesi ve tekrar edilmeleri durumunda çevreye zarar vermeyecek teknolojileri içermesi,


Bölgesel veya daha genel perspektifte sivil toplum kuruluşları ev sahibi ülke, kalkınma ajansları ve diğer kuruluşlar arasında yaratıcılığı, başarılı stratejilerin paylaşımını öngörmesi, toplumsal düzeyde deneyim elde edilmesine fırsat vermesi,


Ortaklığı veya paydaşlar arasında bir ağ kurulmasını teşvik etmesi, sivil toplum kuruluşları’nın veya ulusal kapasitenin geliştirilmesine katkıda bulunacak çevresel problemlere çözüm getirmesi ve sürdürülebilir kalkınmayı
teşvik etmesi,


Doğal kaynakları koruma ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini içermesi gerekmektedir.

Sağlanan Destek Miktarı


Her bir proje için en çok 50.000 $ hibe verilmekle birlikte, hibe oranı ortalama 20.000 $ civarındadır.


Erişim Adresi

www.gefsgp.net

E-posta:

bilgi.bulus@undp.org  

ozge.gokce@undp.org

 

b) Orta Ölçekli Projeler, Proje Hazırlama Hibeleri

Uygun Başvuru Sahipleri


Hükümetler tarafından kullanılan kaynaklardır.

Uygun Başvuru Konuları


Biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, uluslararası sular ve ozon tabakasının incelmesi gibi GEF’in öncelik alanları olan konuları kapsayan projelere öncelik verilmektedir. Bunun yanı sıra; arazi bozulması ve toprak kirliliği gibi konuları kapsayan projelere de kaynak sağlanmaktadır.

Sağlanan Destek Miktarı


Bu program kapsamında projelere 1 milyon $’a kadar kaynak aktarılabilmektedir.

c) Kapsamlı Projeler

Uygun Başvuru Sahipleri


GEF’in internet sitesinde yer alan kriterlere haiz sivil toplum kuruluşları, hükümetler, akademik kuruluşlar, özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilirler.

Sağlanan Destek Miktarı


Ulusal çevre önceliklerine ve GEF’in belirlediği kriterlere uygun olan projeleri için, 1 milyon USD’den daha fazla fonlar için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Şekli


Başvuru formları, başvuru kriterleri ve başvuruya ilişkin diğer bilgilere GEF internet sitesinden ulaşılabilir. Proje teklifi hazırlanarak Dünya Bankası, UNDP veya UNEP gibi uluslararası kuruluşlardan birisine ön inceleme için gönderilmektedir.

 

Erişim Adresi   

www.gefweb.org

 

 

  Yükleniyor...