PORTEKİZ KALKINMA FİNANSMAN KURUMU


Genel Bilgi


SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, SA 2007 yılında 12,5 milyon EURO’luk kendi kaynakları ile kurulmuş bir kalkınma finansman kuruluşudur. Limited firma olarak kurulmuştur ve sermayesinin % 60’a yakını Portekiz Devleti’ne aittir.

Sağlanan Finansal Hizmetlerin Kapsamı
 

SOFID’in rolü; gelişmekte olan ülkelerde yatırım ve özel sektörü desteklemek ve bu ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma modelini kurmalarında destek olmak olarak tanımlanmıştır.
 

SOFID aynı zamanda Portekiz firmalarının yurt dışındaki yatırım ve iş bağlantılarını desteklemekle de görevlendirilmiştir. OECD’nin Kalkınma Yardımı Komitesi tarafından belirlenen Resmi Kalkınma Yardımı’nda belirtilen, ülkemizin de aralarında bulunduğu, yardım edilecek ülkelerdeki girişimlere destek sağlamaktadır (Türkiye bu listede Orta-Yüksek Gelirli ülkeler arasında belirtilmiştir).

 

Erişim Adresi

geral@sofid.pt
www.sofid.pt

 

  Yükleniyor...