ULUSLARARASI FİNANS KURUMU


Genel Bilgi

IFC, gelişmekte olan ülkelerde, kredi, öz sermaye sağlanması, danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler aracılığı ile özel girişimi ve devletleri destekleyen, Dünya Bankası’na bağlı bir tüzel kişiliktir. 2009 yılı itibarıyla 179 üye ülkenin sahibi olduğu IFC, Dünya Bankası Grubu’nun diğer kuruluşları ile eşgüdümlü bir şekilde faaliyetlerini yürütür ancak yasal ve mali açıdan bağımsız bir kuruluştur.

Uygun Başvuru Sahipleri


Gerçek ve tüzel kişiler ile hükümetler başvuruda bulunabilir.

Uygun Başvuru Konuları


Bir projenin IFC tarafından finanse edilebilmesi için projenin;


Yatırımcı için karlı,


Kaynağı alan ülke ekonomisi için faydalı ve


Sosyal ve çevresel politikalar ile uyum içerisinde olması gerekmektedir.

Sağlanan Fon Miktarı


IFC 1 milyondan 100 milyon dolara kadar değişen bir miktarda fon sağlamaktadır. Ancak, yatırımcının katılımını garanti etmek için projenin tahmin toplam maliyetinin % 25’inden fazlası finanse edilmemektedir.

Başvuru Şekli


IFC fonları yararlanmak için standart bir başvuru formatı bulunmamakla birlikte bir başvurunun en az aşağıdaki başlıkları içermesi gerekmektedir:


Projenin kısa bir tanımı,


Varsa sponsorlara ilişkin bilgi, projenin nasıl yönetileceğine ilişkin bilgi, yöneticilerin özgeçmişleri,


Pazar yapısı ve satış,


Teknik fizibilite, iş gücü ihtiyacı, hammadde kaynakları, çevresel konular,


Yatırım gereksinimleri, projenin finansman yapısı, yatırımın geri dönüş süresi,


Devlet desteği, düzenlemeler,


Proje uygulama zaman tablosu.


Öte yandan, başvurunun gelişmekte olan ve IFC üyesi ülkelerden birinden yapılıyor olması,ü  Özel sektör kuruluşlarına ait olması,


Teknik olarak iyi ifade edilmiş olması,


Karlı olması,


Yerel ekonomiye katkı sağlayacak olması,


Çevresel ve sosyal açıdan, başvuru sahibi ülkenin olduğu kadar, IFC’ nin de çevresel ve sosyal standartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.


Teklifler, IFC ’nin sektör bölümlerine, merkezi Washington’da bulunan birimlerine yada bulunduğu yere en yakın bölgesel saha ofislerine gönderilebilir.

 

Erişim Adresi

www.ifc.org

 

  Yükleniyor...