HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİGenel Bilgi


Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan MATRA Programı, bir sosyal dönüşüm programı olup Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye’de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik bir
fon imkanı sunmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri


Sivil Toplum Kuruluşları,


Merkezi, Bölgesel ve Yerel Otoriteler,


Kar Amacı Gütmeyen Eğitim Kurumları.

Uygun Başvuru Konuları


Programda ana hedef, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına uyumun desteklenmesidir.


Aşağıda sunulan konular programın öncelikli konularıdır:


Adalet ve İçişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetim, polis, yolsuzlukla mücadele),


İnsan Hakları (azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi),


Medya ve Bilgi,


Eğitim.

Programın Kapsamı


MATRA Programının temel amacı, iyi yönetişim, demokratik yurttaşlık ve sivil topluma katkı yapmaktır. Matra’nın alt programlarından biri de Matra-Decentral’dır.


Türkiye, MATRA programında 2000 yılından bu yana aktif olan ülkelerden biridir. Hollanda, Matra’yı Türkiye’nin değişimine yardımcı olmak ve böylelikle AB üyelik kriterlerini karşılaması için bir araç olarak görmektedir.

Sağlanan Destek Miktarı


Min        10.000 Euro


Max       300.000 Euro

Proje Süresi


En fazla 12 ay

Başvuru Şekli


İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Sakarya için başvurular aşağıdaki adrese yapılmaktadır.


Hollanda Başkonsolosluğu İstiklal Caddesi 393 34433 Beyoğlu – İstanbul


Diğer illerden başvurular ise direk Ankara’ya Büyükelçiliğe yapılmaktadır.

Son Başvuru Tarihi


Başvurular için tarih sınırlaması yoktur.

 

Erişim Adresi

www.minbuza.nl/en/key-topics/matra-programme

  Yükleniyor...