ALMAN MARSHAL VAKFI (GMF)

Genel Bilgi


ABD’nin Alman Marşal Fonu (GMF) 1972 yılında kurulmuş, Amerikan siyaset dışı hibe veren kuruluştur. Fonun amacı; Kuzey Amerika ve Avrupa’nın arasındaki transatlantik ve küresel konularda daha iyi anlayış ve işbirliğin sağlanmasıdır.

Sağlanan Desteğin Kapsamı


GMF genelde 6 ana – hibe programı aracı ile hibe sunmaktadır:


Balkan Demokrasi Fonu


Karadeniz İşbirliği Fonu


Tematik Grup Destekleri


Almanya Programı  


Göç ve Entegrasyon Programı sadece davet edilenler katılabilirler.


Stratejik Destekleme

a) Balkan Demokrasi Fonu 


Balkan Demokrasi Vakfı 10 yıllık, 30 milyon bütçeli bir girişim olup, demokrasiyi, iyi yönetimi ve Güneydoğu Avrupa’ya Atlantik entegrasyonu desteklemektedir.


Ancak; Türk kuruluşları bu fondan yararlanamamaktadırlar.

b) Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu 


Bir kamu–özel sektör ortaklığı olan Vakıf, birçok donörle işbirliği içerisinde bölgesel işbirliği, sivil toplum ve demokratik temelleri geliştirmek ve güçlendirmek için çalışan yerli kuruluşlarla hibe sağlamaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri


Türk sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, topluluklar, diğer kuruluşlar uygun başvuru sahipleridir.

Hibe Miktarı


Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu, proje başına 5.000 ve 75.000 $ arası hibe sağlamaktadır, Genelde hibeler 15.000 $ ve 25.000 $ arasında olup, ortalama hibe tutarları 16.000 – 19.000 $ arasında değişmektedir. 

Başvuru Şekli


Bu programın son başvuru tarihi yoktur ve proje önerileri yıl boyunca kabul edilmektedir. Her ay sunulmuş olan proje önerilerin değerlendirilmesi için bir komisyon toplanmaktadır. 25.000 dolar üstünde olan projelerin
desteklenmesi konusunda Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu Yönetim Kurulu karar vermektedir.

c) Tematik Grup Destekleri


Alman Marşal Fonu, ABD Kongresini yabancı milletvekillilerle bağlayan tematik grupları desteklemektedir. Bu destekler, dünyanın dört bir yanından gelen milletvekilleri ve ABD'nin birbirleriyle öneminin konularda samimiyetle konuşmak için fırsat sağlamaktadır.

d) Almanya Programı


Almanya Fonu ABD ve Almanya’nın arasındaki işbirliğinin sağlamlaştırmasını hedefleyen kuruluşları desteklemektedir.

e) Göç ve Entegrasyon Programı


Alman Marşal Fonun Göç ve Entegrasyon Programı, yıllık büyük ölçekli hibe çağrılarını açıklamaktadır. Programın amacı uluslararası göç akımları ve onların gönderen ve alıcı bölgeler üzerinde yaratmış oldukları etkiler konusunda transatlantik diyalogun oluşturulmasıdır. 

f) Stratejik Destekleme


Stratejik Destekleme Programı, transatlantik konular yelpazesinde araştırmaların yapılmasını desteklemektedir. Alman Marşal Fonu her yıl özellikli konular belirleyerek bireysel başvuruların sunulmasını davet etmektedir. 

 

Erişim Adresi

www.gmfus.org

 

  Yükleniyor...