ANNA LINDH VAKFI

Genel Bilgi

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı’nın, Akdeniz’in her iki kıyısındaki toplumların ve insanların, birbirlerine yakınlaşması ve ortak projeler gerçekleştirmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa-Akdeniz İşbirliği’nin 43 üyesi tarafından kurulan vakıf, bölgenin ortak geleceği için sivil toplum desteklemekte, Akdeniz’de kültürler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla insanları bir araya getirmektedir.
 

Vakıf, 2012-2014 stratejik çerçevesiyle uyumlu olarak proje teklif çağrılarına çıkmaktadır. Bu çağrıların amacı; toplumun katılımı ve sivil toplum kuruluşlarının girişimlerinin uygulanması yoluyla yerel düzeyde kültürler arası diyaloğun gelişmesinin teşvik edilmesidir.

Uygun Proje Konuları
 

Vakfın bu dönem için belirlediği alanlar aşağıdaki gibidir:
 

Kültür ve yaratıcılık,
 

Eğitim ve kültürlerarası öğrenme,
 

Vatandaşlık,
 

Medya ve kamuoyu.

Sağlanan Destek Miktarı
 

Minimum miktar             20.000 Euro

Maksimum miktar          35.000 Euro

Destek Koşulları
 

Bir projenin desteğe hak kazanması için, çağrının hedef gruplarının genel olarak sivil toplum aktörleri (sivil toplum kuruluşları, STK'lar, kamu kurum/kuruluşları, dini temsilciler, yerel medya, sivil toplum topluluk liderleri ve karar vericiler) olması gerekmektedir.

 

Erişim Adresi

www.euromedalex.org

 www.iksv.org  

E-posta:

deniz.ova@iksv.org 

 

 

  Yükleniyor...