SABANCI VAKFI


Genel Bilgi

 

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini, Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) kapsamında desteklemektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri
 

Sivil toplum örgütleri yararlanabilir.

Uygun Başvuru Konuları
 

Program kapsamında desteklenen projelerin 3 temel konudan en az birine değinmesi gerekmektedir:
 

Toplumsal Adalet
 

(Cinsiyet, yaş ve fiziksel/zihinsel engellere dayalı ayrımcılığa ve fırsat eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaları kapsayan konular)
 

Ekonomik Katılım
 

(Cinsiyet, yaş ve fiziksel/zihinsel engeller nedeniyle ekonomik hayata katılımın önündeki engellerin kaldırılması için potansiyel çözümleri kapsayan konular)
 

Toplumsal Katılım
 

(Cinsiyetleri, yaşları ve fiziksel/zihinsel engelleri sebebiyle toplumsal hayatın dışında kalmış grupların toplumsal katılımını teşvik edecek çalışmaları kapsayan konular)

Programın Kapsamı
 

Program kapsamında; cinsiyet, yaş, fiziksel ve/veya zihinsel engeller sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projeler desteklenmektedir.
 

Projelerin seçiminde;
 

Çifte dezavantajlı’ grupları hedefleyen (Genç Kadın, Engelli Kadın, Engelli Genç veya Engelli Genç Kadın)
 

Hedef kitleyi doğrudan etkileyen/hizmet sunan,
 

Alanda çalışan diğer paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden,
 

Farklı alanlarda çalışan kurumlarla işbirlikleri kurarak,  “toplumsal cinsiyet”, “engelli” ve/veya “gençlik” yaklaşımlarını çalışmalarına entegre eden,
 

Yasal alt yapı ve yeni modeller önermek üzere karar vericileri hedefleyen
 

kurumların projelerine öncelik verilmektedir.

 

Erişim Adresi

www.sabancivakfi.org

 

 

  Yükleniyor...