VODAFONE VAKFI

Genel Bilgi
 

Vodafone Vakfı;


Sürdürülebilir gelişme için sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak,


Sosyal ve fiziksel yönden dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılmalarına destek olmak,


Okul öncesi eğitimde bölgesel eşitsizliği ortadan kaldırmak,


Mobil telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak insanların toplumsal yaşama katılımlarını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak,


Bilgi toplumuna dönüşme yolundaki Türkiye'nin altyapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak,


Afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları yaparak Türk halkının tatsız sürprizlere karşı hazırlıklı ve donanımlı olmasını sağlamak,


Başta Vodafone çalışanları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini, içinde yaşadığımız topluma gönüllü hizmet vermeleri için desteklemek amaçları ile faaliyet gösteren bir vakıftır.


2002 yılında Vodafone Group Plc tarafından kurulan Vodafone Grup Vakfı, İngiltere Hükümeti tarafından tescillenmiş bir yardım kuruluşudur. Vodafone Grup Vakfı, Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerdeki toplumlara destek olmak, sosyal ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla vakıflar kurmaktadır. Dünya genelinde 27 Vodafone Vakfı bulunmaktadır.

Uygun Başvuru Konuları


Vodafone Grup Vakfı'nın öncelik verdiği alanlar "Mobile for Good", "World of Difference", “Red Alert” ve “Yerel Hibeler” olarak özetlenmektedir.

 

Erişim Adresi

http://www.turkiyevodafonevakfi.org.tr

 

  Yükleniyor...