Bölgesel Teşvik Sistemi


BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ

 

15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Bölgesel Teşvik Sistemi de belirlenen bölge ayırımları esas alınarak uygulanmaktadır.
 

TR 21 Trakya Bölgesinde yer alan illerde (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) gerçekleştirilecek yatırımlar, belirlenen sektörler ile asgari yatırım tutarı şartlarını sağlaması halinde,  2. Bölge desteklerinden yararlanabilmektedir (TR 21 Trakya Bölgesinde, Bölgesel Teşvik Kapsamına giren sektörler için tıklayınız ).
 

Bölgemizde yararlanılabilecek bölgesel teşvik unsurları aşağıda belirtilmektedir:

Destek Unsurları:

Gümrük vergisi muafiyeti


KDV istisnası


Vergi indirimi


Sigorta primi işveren hissesi desteği

 
Yatırım yeri tahsisi

 
Faiz desteği (Öncelikli Yatırımlar):

Not:
 

(1)    OSB içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge (3. Bölge) destek miktarlarından yararlanır.
 

(2)    Öncelikli Yatırımlar 5. Bölge Desteklerinden yararlanır.
 

TR21 TRAKYA BÖLGESİNDE BÖLGESEL TEŞVİK UNSURLARI

OSB Dışı
 (Bölge II)

OSB/Kümelenme
(Bölge III)

Öncelikli Yatırımlar
(Bölge V)

Yatırıma Başlama Tarihi

31.12.2013

01.01.2014

31.12.2013

01.01.2014

31.12.2013

01.01.2014

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

TL: 5 Puan
Döviz: 2 Puan
Azami:700 Bin TL

TL: 5 Puan
Döviz: 2 Puan
Azami:700 Bin TL

Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)

55%

40%

60%

50%

80%

70%

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)

20%

15%

25%

20%

40%

30%

Yatırım Dönemi (%)

10%

10%

20%

20%

50%

50%

İşletme Dönemi (%)

90%

90%

80%

80%

50%

50%

Sigorta Primi İşveren His. Desteği
Sabit Yatırıma Oranı %

3 YIL
 %15

YOK

5 YIL
%20

3 YIL
%20

7 YIL
%35

6 YIL
%35

 

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları T.C. Ekonomi Bakanlığı’na yapılmaktadır.

 

  Yükleniyor...