Satınalma

Destek programları çerçevesinde yararlanıcıların gerçekleştirdiği mal, hizmet ve yapım işlerine dair satınalma faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları dokümanları içermektedir.

 

İhale Süreci

Taslak İhale Dosyası  formu için tıklayınız

Taslak Teklif Değerlendirme formu için tıklayınız

Mal Kabul Tutanağı için tıklayınız

Hizmet Alımı Kabul Tutanağı için tıklayınız

Yükleyiciye Borcu Bulunmadığına Dair Yazı için tıklayınız

  Yükleniyor...