Yardımcı Dokümanlar

Proje uygulama, satınalma ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesine destek olacak bilgi notları, sunumlar, diğer yardımcı form ve dokümanları kapsamaktadır.

Eğitim Dokümanları

2013/2014 Proje Teklif Çağrısı Başlangıç Toplantısı sunumu için tıklayınız.

2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Başlangıç Toplantısı sunumu için tıklayınız.

2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi için tıklayınız.

2015 Proje Teklif Çağrısı Başlangıç toplantısı 


2012 / 2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi Sunum Ekleri

E.K-1 İlk İzleme Ziyareti Raporu için tıklayınız.

E.K-2 İzleme Ziyareti Raporu için tıklayınız.

E.K-3 Ekipman Fiziksel Kontrol Listesi için tıklayınız.

E.K-4 Anlık İzleme Ziyareti Raporu için tıklayınız.

E.K-5 Erken Uyarı Raporu için tıklayınız.

E.K-6 Usulsüzlük Raporu için tıklayınız.

E.K-7 Erken Uyarı Raporu (Açıklamalı) için tıklayınız.

E.K-8 Usulsüzlük Raporu (Kasıtlı Usulsüzlük) için tıklayınız.

E.K-9 Usulsüzlük Raporu (Kasıtlı Olmayan Usulsüzlük) için tıklayınız.

E.K-10 Yararlanıcı Beyan Formu için tıklayınız.

E.K-11 Ara Rapor – Teknik Bölüm için tıklayınız.

E.K-12 Ara Rapor – Mali Bölüm için tıklayınız.

E.K-13 Nihai Rapor – Teknik Bölüm için tıklayınız.

E.K-14 Nihai Rapor – Mali Bölüm için tıklayınız.

E.K-15 Harcama Teyit Raporu için tıklayınız. 

E.K-16 Proje Sonrası Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

E.K-17 Bildirim Mektubu Formu için tıklayınız.

E.K-18 Zeyilname Talep Formu için tıklayınız.

E.K-19 Görünürlük Rehberi için tıklayınız. 


  Yükleniyor...