Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçları

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları

TR-21-11-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Asil)
Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21/11/DFD/15 Vize Belediye Başkanlığı Antik Dönem Trak Köyü Canlandırma Projesi
TR21/11/DFD/27 Kırklareli İl Özel İdaresi Şeker Fabrikası Depolarının Cazibe Merkezine Dönüşüm Projesi 
TR21/11/DFD/17 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yöresel Ürün Hardaliyenin Markalaşma Süreci: Klinik Araştırma
TR21/11/DFD/35 Tekirdağ  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ergene 2 OSB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu
TR21/11/DFD/6 T.C. Keşan Kaymakamlığı Keşan'ın Gelişim Yönlerinin Araştırılması
TR21/11/DFD/10 Saray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kültür ve Turizm Envanterlerinin Hazırlanması-Bak neler varmış
TR21/11/DFD/22 Edirne Müzesi Edirne Taşınır Kültür Varlıkları Envanteri 1
TR21/11/DFD/3 Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz'da İşgücü Analizi
TR21/11/DFD/34 Trakya Sanayici ve İşadamları Derneği Ergene 1 OSB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu
TR21/11/DFD/11 Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Tekirdağ "İl Afet ve Acil Durum Planı"nın Ön Araştırması
TR21/11/DFD/28 Kırklareli Vize Kaymakamlığı PTT Binasının Kıyıköy Kültür Evine Dönüşüm Projesi
TR21/11/DFD/21 Keşan İlçe Tarım Müdürlüğü Keşan’ın 2023 Arıcılık Vizyonu Projesi
     
     
TR-21-11-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Yedek)
Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21/11/DFD/33 Gıda Tarım ve Hayvancılık Süloğlu İlçe Müdürlüğü Süloğlu'nun Rotası: Kaliteli ve Verimli Tarım ve Hayvancılık
TR21/11/DFD/02 Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Keşan Yatırım Fizibiliteleri Projesi
TR21/11/DFD/08 Kıyıköy Belediye Başkanlığı Kıyıköy Balıkçılık Belde Merkezi Projesi
TR21/11/DFD/25 Tekirdağ Ticaret Borsası Tekirdağ Tarım Sektöründe Verimlilik Artışı Projesi
TR21/11/DFD/05 T.C. Hayrabolu Ziraat Odası Başkanlığı Hayrabolu İlçesinde Bulunan Buğday Üreticilerine Ait Tarım Envanteri

2012-2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sonuçları

TR-21-12-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Asil)
Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-12-DFD-01 Kırklareli Belediye Başkanlığı Tarihe Ayna Tutan Mimari
TR21-12-DFD-05 Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Belediyesi Teknopark Kurulumu Fizibilitesi
TR21-12-DFD-02 Edirne İl Afet Acil Durum Müdürlüğü İl Afet Acil Yardım Planı Çerçevesinde Afet Yönetimi
TR21-12-DFD-06 Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İL-ABİS
TR21-12-DFD-03 Edirne Müze Müdürlüğü Makedonya Kulesi Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve İşlevlendirme Projeleri
TR21-12-DFD-15 Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İL-ABİS (İl Afet Bilgi Sistemi Altyapısı Oluşturulması)
TR21-12-DFD-08 Karacakılavuz Belediye Başkanlığı Zafer Mahallesi Camii'ni Kültür Turizmine Kazandırma Süreci
TR21-12-DFD-13 İpsala Belediye Başkanlığı Odrislerin Başkenti İpsala Tarih ile Yeniden Buluşuyor.
     
TR-21-12-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Yedek)
Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-12-DFD-12 Malkara Belediyesi 5 Adet Çeşmenin Röleve,Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
TR21-12-DFD-10 Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kıyık Tabya Rölöve Projesi

TR-21-13-DFD Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (Asil)
Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-13-DFD-04  Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarihi Kocahıdır İlkokulu Binasının Eğitim ve Kültür Merkezine Dönüşümü için Restorasyon Projesinin Hazırlanması
TR21-13-DFD-0010 Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Tadı Damağımda Kaldı
TR21-13-DFD-0011 Lüleburgaz Belediyesi "Lüleburgaz’da Tarihi Alanların Düzenlenmesi Fizibilitesi" Projesi
TR21-13-DFD-0013 Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Kartaltepe Tabiat Parkı Alan Analizi, Avan Projesi, Uygulama Projesi ve Fizibilite Raporu.
TR21/13/ DFD/0016  Trakya Üniversitesi  Karaağaç Hasan Rıza Müzesi 
TR21/13/ DFD/0017  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası  Çorlu Lojistik Köy 
TR21/13/ DFD/0020  T.C. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü  Edirne İli Sanayi ve AR-GE Yetenek Envanterinin Oluşturulması 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İlanı

 Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesinde belirlediği öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 24.07.2014 tarihi itibarıyla 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ilan etmiştir.

2014 Yılı DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-14-DFD

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemektir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilitelerinin ve/veya uygulama projelerinin hazırlanması.

2. Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve, restitüsyon projeleri ile fizibilite ve/veya planların hazırlanması.

3. Kentsel kimlik ve tasarımı yanında yaşam kalitesi ve konforunu arttırmaya yönelik araştırmaların yapılması ve ilgili projelerin fizibilitelerinin hazırlanması.

TOPLAM BÜTÇE

750.000 TL

DESTEK MİKTARI

Asgari  : 25.000 TL
Azami  : 90.000 TL

DESTEK ORANI

%100'e kadar

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

* Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
* Kamu Kurum ve Kuruluşları
* Üniversiteler
* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
* Sivil Toplum Kuruluşları
* Organize Sanayi Bölgeleri
* Küçük Sanayi Siteleri

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar
* Birlik ve Kooperatifler

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların KAYS’a girilmesi

31.12.2014; 18:00

Matbu dosyaların Ajansa Teslimi

08.01.2015; 18:00

Başvuru Şekli ve Süresi

Doğrudan Faaliyet Desteği bir proje teklif çağrısı olmayıp başvuru sahipleri son başvuru tarihine kadar istedikleri tarihte Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Ajansa teslim edilen başvurular 7 gün içerisinde değerlendirildikten sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek başarılı projelerin desteklenmesi konusunda nihai karar verilir.

KAYS üzerinden yapılabilecek Doğrudan Faaliyet Desteği başvuruları 31.12.2014 saat 18:00’a kadar kabul edilecektir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilmelidir. Ajans, başarılı faaliyetlere sağlanacak mali desteğin program bütçesine (750.000 TL) son başvuru tarihinden önce ulaşması halinde başvuruların sona erdiğini internet sitesinde duyurur ve yeni başvuru almaz.

Başvurular için KAYS internet adresi

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız

Sıkça Sorulan Sorular

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesinde belirlediği öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 30.07.2015 tarihi itibarıyla 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ilan etmiştir.

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Program Künyesi

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-15-DFD

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemektir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilitelerinin ve/veya uygulama projelerinin hazırlanması

2. Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve, restitüsyon projeleri ile fizibilite ve/veya planların hazırlanması

3. Kent kimliği ve tasarımı yanında yaşam kalitesi ve konforunu arttırmaya yönelik araştırmaların yapılması ve ilgili projelerin fizibilitelerinin hazırlanması

TOPLAM BÜTÇE

700.000 TL

DESTEK MİKTARI

Asgari  : 25.000 TL
Azami  : 90.000 TL

DESTEK ORANI

%100'e kadar

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

* Yerel Yönetimler ve Tüzel kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
* Kamu Kurum ve Kuruluşları
* Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma      Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
* Sivil Toplum Kuruluşları
* Organize Sanayi Bölgeleri
* Küçük Sanayi Siteleri

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar
* Birlik ve Kooperatifler

* Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu  işletmeler

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların KAYS’a girilmesi

27.11.2015; 18:00

Matbu Dosyaların Ajansa Teslimi

04.12.2015; 18:00

 

Başvuru Şekli ve Süresi

 

Doğrudan Faaliyet Desteği bir proje teklif çağrısı olmayıp başvuru sahipleri son başvuru tarihine kadar istedikleri tarihte Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Ajansa teslim edilen başvurular 7 gün içerisinde değerlendirildikten sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek başarılı projelerin desteklenmesi konusunda nihai karar verilir.

KAYS üzerinden yapılabilecek Doğrudan Faaliyet Desteği başvuruları 27.11.2015 saat 18:00’a kadar kabul edilecektir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilmelidir. Ajans, başarılı faaliyetlere sağlanacak mali desteğin program bütçesine (700.000 TL) son başvuru tarihinden önce ulaşması halinde başvuruların sona erdiğini internet sitesinde duyurur ve yeni başvuru almaz.

 

Başvurular için KAYS internet adresi

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

 

Başvuru Rehberi

Ekler

 

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız

 

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesinde belirlediği öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 08.08.2016 tarihi itibarıyla 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ilan etmiştir.

 

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Program Künyesi

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-16-DFD

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemektir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilitelerinin ve/veya uygulama projelerinin hazırlanması

2. Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve, restitüsyon projeleri ile fizibilite ve/veya planların hazırlanması

3. Kent kimliği ve tasarımı yanında yaşam kalitesi ve konforunu arttırmaya yönelik araştırmaların yapılması ve ilgili projelerin fizibilitelerinin hazırlanması

TOPLAM BÜTÇE

710.000 TL

DESTEK MİKTARI

Asgari  : 25.000 TL
Azami  : 90.000 TL

DESTEK ORANI

%100'e kadar

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

* Yerel Yönetimler ve Tüzel kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
* Kamu Kurum ve Kuruluşları
* Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
* Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
* Sivil Toplum Kuruluşları
* Organize Sanayi Bölgeleri
* Küçük Sanayi Siteleri

* Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar
* Birlik ve Kooperatifler

* Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların KAYS’a girilmesi

25.11.2016; 18:00

Matbu Dosyaların Ajansa Teslimi

02.12.2016; 18:00

 
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız


Başvuru Şekli ve Süresi
Doğrudan Faaliyet Desteği bir proje teklif çağrısı olmayıp başvuru sahipleri son başvuru tarihine kadar istedikleri tarihte Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Ajansa teslim edilen başvurular 7 gün içerisinde değerlendirildikten sonra ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek başarılı projelerin desteklenmesi konusunda nihai karar verilir.

KAYS üzerinden yapılabilecek Doğrudan Faaliyet Desteği başvuruları 25.11.2016 saat 18:00’a kadar kabul edilecektir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilmelidir. Ajans, başarılı faaliyetlere sağlanacak mali desteğin program bütçesine (710.000 TL) son başvuru tarihinden önce ulaşması halinde başvuruların sona erdiğini internet sitesinde duyurur ve yeni başvuru almaz.

 

Başvurular için KAYS internet adresi

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız


  Yükleniyor...