Teknik Destek Programı

2011 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları

11  Proje Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi Amaçlı PCM Eğitimi
 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitimi
30   AR-GE´ye AR-GE İçin Destek Gerek
32  Yamaç Paraşüt FAI Lisansı Sertifika Kontrol Eğitimi
9  Edirne´nin Kuzeyinde Tarımda Reform
37  Sulama Sistemlerinin Tasarımı Eğitim Projesi
7  Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşım "Montessori"
12  Kocayazı Mikro HES Ön Fizibilite Çalışması
13  Edirne - Kırklareli Eğitim Yolunda
31  Dış Ticaret Eğitim Programı
16  Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Proje Önerisi ve Hazırlama Eğitimi
2  KOBİGES-KOBİ Geliştirme Semineri
17  Ulusal ve Uluslararası Hibeler ve Proje Döngüsü Eğitimi
3  Ulusal Hibe Mekanizmaları ve Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi
18  Tekirdağ´da Beş Yıldızlı Hizmet Üretimi Eğitim Programı
14  Marka ve Markalaşmanın Edirne´ye Kazandıracağı Katma Değer
4  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimleri
36  Bilgi Teknolojilerinin Etkin ve Profesyonel Kullanımı Eğitimleri
15  Çevreye Duyarlı Bir Trakya
28  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
21  İnsan Kaynakları Yönetici Eğitimi
8  İşçi Sağlığı, İş ve İşçi Güvenliği Eğitim Projesi
33  İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi
1  Tekirdağ Merkezdeki Özel Sektör Aktörlerinin Proje Yazma ve Yürütme Kapasitesini Geliştirmek

Eylül - Ekim  Dönemi Sonuç Listesi

TD No Talebin Başlığı
75  "Öğretmenleri Geliştirelim, Engelleri Yenelim"
68  Teknoloji -Eğitim Elele Gelişiyor
39  Demirköy İlçesi Gelişme Stratejilerinin ve Vizyonunun Belirlenmesi
71  NetCAD-GIS Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
50  İnternet Ağlarında Güvenlik Eğitimi
52  İl Özel İdaresi Teknik Destek Gelişim Projesi
43  İlköğretim Bandosu
59  Daha Ölçülebilir Verilerle Daha Nitelikli Yardımlara
48  Köy Elektrikli Su Pompası İçin Rüzgar Santralı Fizibilitesi
58  Genciz! Biz De Varız!
63  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
73  Girişimci Kızlarımız
51  Proje Döngüsü Yönetimi
74  İşletmelere Yönelik Devlet Destekleri Eğitimi
55  Demirköy Kırsalında Yaşayan Kadınlara Arıcılık Eğitimi
72  Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörüne Yönelik Proje Geliştirme ve Hazırlama Eğitimi
49  Rehber Öğretmenler İçin Kriz Müdahale Eğitimi
60  Mikro ve Makro Ölçekli Ulaşım Modelleme Simülasyon Eğitimi
66  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
61  Eğitim Verme
69  Çiftlikönü Romanları Tekirdağ İçin Çalışıyor
62  Lüleburgaz Potansiyeli İçin Envanter, Envanter İçin Eğitim
41  Ulusal/Uluslararası Hibe Mekanizmaları ve Proje Hazırlama Eğitimi
40  Ulusal/Uluslararası Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi
46  Başarılı Çocuk Başarılı Okul İçin Profesyonel Veli Olmak
53  Zafer Mahallesi Camii Projelendirme Çalışması
44  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
70  UFRS-TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama-Türkiye Finansal Raporlama Standartları) Eğitimleri
54  Liseli Gençler Girişimcilik Eğitiminde
64  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

2012 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları

2012 Yılı Teknik Destek Temmuz-Ağustos Dönemi Başarılı Başvurular Asil Listesi:

Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-12-TD-01-01 Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Bilişim Güvenliğinde Bizde Varız
TR21-12-TD-01-03 Kırklareli Üniversitesi SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler Temel Eğitimi
TR21-12-TD-01-04 Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimciyiz,Profesyoneliz,Lideriz.
TR21-12-TD-01-05 T.C. Malkara Kaymakamlığı Balabancık Ortaokulu Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenmeyi Öğreniyoruz
TR21-12-TD-01-06 Demirköy İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü İzole Bölge Olan Demirköy İlçesi'nde Organik Arıcılık Eğitimi
TR21-12-TD-01-07 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Osb'nin Hizmet Kalitesi Çalışanlarıyla Birlikte Güçleniyor
TR21-12-TD-01-08 Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Ipc Tqnet(İso 9001) Onaylı Baş Denetçi Eğitimi
TR21-12-TD-01-09 Uzunköprü Ticaret Borsası Uzunköprü Borsası Stratejik Plan Teknik Destek Projesi
TR21-12-TD-01-10 Uzunköprü Ticaret Ve Sanayi Odası Stratejik Plan Hazırlık Çalışması
TR21-12-TD-01-11 Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. Bilgi Teknolojileri Eğitimi
TR21-12-TD-01-12 Hayrabolu Belediyesi Eğitim (Autocad Eğitimi)
TR21-12-TD-01-13 T.C. Malkara Belediye Başkanlığı 2012 Yılı Teknik Destek Programı
TR21-12-TD-01-14 Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü Netcad-Gıs Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
TR21-12-TD-01-18 İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü Güleryüzlü Emniyet
TR21-12-TD-01-20 Çorlu Ticaret Ve Sanayi Odası Genel Yönetim Eğitimi
TR21-12-TD-01-24 Edirne Valiliği Her Şey Strateji İle Başlar
TR21-12-TD-01-27 Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Fotoğrafçılık Eğitimi Ve Fotoğraf İşleme Teknikleri
TR21-12-TD-01-28 Kırklareli İl Özel İdaresi İç Kontrol Sistemi Danışmanlık Hizmeti
TR21-12-TD-01-29 Kırklareli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Teknik Tabanlı Bilgisayar Yazılımları Desteğiyle Kurumsal Kapasitenin Ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
TR21-12-TD-01-31 Kırklareli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Kapasitesinin Ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitimler
TR21-12-TD-01-32 Çorlu Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Rehber Öğretmenlere Çocuk Testleri Eğitimi
     

2012 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başarılı Başvuru Asil Listesi:

Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-12-TD-02-35 Kırklareli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Ve Risk Yönetimine Yönelik Personel Eğitimi Projesi
TR21-12-TD-02-60 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı Tekirdağ Şubesi Öğrenmenin Önündeki Engelleri Kaldıralım
TR21-12-TD-02-45 Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Güvenliğinde Bizde Varız-2
TR21-12-TD-02-38 Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerin Kurumsal Yönetim Ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
TR21-12-TD-02-61 Kırklareli İl Özel İdaresi İç Kontrol Sistemi Oluşturulması- İzleme Ve Değerlendirme Eğitimi
     

2012 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başarılı Başvuru Yedek Listesi:

Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-12-TD-02-53 Edirne İl Müftülüğü Camilerimizde Güler Yüzlü Turizm
TR21-12-TD-02-51 Edirne Aile Hekimleri Derneği Aile Hekimleri Destek Projesi
TR21-12-TD-02-41 T.C. Tekirdağ Belediye Başkanlığı Acil Afet Eğitimi
TR21-12-TD-02-42 Çorlu Ticaret Ve Sanayi Odası TS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Eğitimi
TR21-12-TD-02-49 Edirne İl Özel İdaresi Güvenli Ve Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi
TR21-12-TD-02-36 Şarköy Kaymakamlığı Öfkesiz İletişim
TR21-12-TD-02-59 Edirne Ticaret Borsası Stratejik Planlama Ve Hedeflerle Yönetim
TR21-12-TD-02-63 Namık Kemal Üniversitesi Malkara Myo Kalite Eğitimi

2013 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları

2013 Yılı Teknik Destek Temmuz-Ağustos Dönemi Başarılı Başvurular Asil Listesi:

Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-13-TD01-01 T.C. Kırklareli Valiliği Avrupa Birliği Sözleşme Ve Satın Alma Usulleri (PRAG İhale Usulleri) Eğitimi
TR21-13-TD01-02 İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Verimli Eğitim İçin Etkili İletişim
TR21-13-TD01-03 İpsala Kaymakamlığı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
TR21-13-TD01-04 Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim İçin Akademik Altyapının Güçlendirilmesi
TR21-13-TD01-05 Tekirdağ Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği İşletme Geliştirme Masası
TR21-13-TD01-06 Edirne İl Özel İdaresi Ekonomik ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
TR21-13-TD01-07 Uzunköprü Ticaret Ve Sanayi Odası KOBİ'ler Konuşuyor Uzunköprü Gelişiyor
TR21-13-TD01-08 Tekirdağ Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çocukları Tanıma Teknikleri
TR21-13-TD01-09 Tekirdağ Ticaret Ve Sanayi Odası Tekirdağ TSO Stratejik Plan Hazırlık Çalışması
TR21-13-TD01-11 Edirne Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Kalitesini Geliştirme Programı
TR21-13-TD01-13 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy OSB'nin Hizmette Mükemmellik Yolculuğu
TR21-13-TD01-16 Edirne İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İletişim Teknikleri Eğitimi
TR21-13-TD01-18 Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tekirdağ Şubesi Bilmemek Engel Değil, Asıl Engel Öğrenmemek
TR21-13-TD01-19 Kırklareli Rehberlik Ve Araştırma Merkezi WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Kursu
TR21-13-TD01-20 Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Poliste Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme Eğitimi
TR21-13-TD01-21 Edirne İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Teknikleri Eğitimi
TR21-13-TD01-23 Hayrabolu Kaymakamlığı Stratejik Planlama Eğitimi
TR21-13-TD01-24 Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Aile Sağlığımız, Toplumsal Huzurumuz.
     

2013 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başarılı Başvuru Asil Listesi:

Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-13-TD-02-26 Kırklareli İl Özel İdaresi Kırklareli İl Özel İdaresinde Artan Hizmet Artan Kalite
TR21-13-TD-02-39 Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
TR21-13-TD-02-46 Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Dil Öğretiminde Materyal Tasarımı
TR21-13-TD-02-50 Nurullah Narin Ortaokulu Drama Eğitimi ile Yeni Bir Öğretim
TR21-13-TD-02-54 Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Uzunköprü Eğitimine Kalite Kazandırıyor
TR21-13-TD-02-57 Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Eğitimi
TR21-13-TD-02-58 Hayrabolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Zihin Haritaları Eğitimi
TR21-13-TD-02-60 Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Network Sistem Yönetici Uzmanları Yetişiyor
TR21-13-TD-02-63 Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme A.Ş. Yetkin Uzman, Etkin Kurum Projesi
TR21-13-TD-02-65 Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Akademisyenlerimiz İçin Makale Yazma Eğitimi
     

2013 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başarılı Başvuru Yedek Listesi:

Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı
TR21-13-TD-02-45 Hayrabolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
TR21-13-TD-02-38 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy OSB İtfaiyesi Arama Kurtarma İçin De Göreve Hazır
TR21-13-TD-02-48 Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Kız Teknik ve Meslek Lisesinin İnsan Kaynakları Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
TR21-13-TD-02-56 Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Danışmanlık Eğitimi
TR21-13-TD-02-53 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
TR21-13-TD-02-59 Saray Belediye Başkanlığı Eğitim
TR21-13-TD-02-33 Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Çerkezköy TSO Stratejik Planını Hazırlıyor
TR21-13-TD-02-29 Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Evine Sağlık, Ağzına Sağlık
TR21-13-TD-02-35 Pehlivanköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Netcad ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
TR21-13-TD-02-61 Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
TR21-13-TD-02-27 Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurumsal İletişimin Geliştirilmesi
TR21-13-TD-02-31 Lalapaşa Belediyesi Kurumun Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi için İletişim Teknikleri Eğitimi
TR21-13-TD-02-37 Kırklareli Belediye Başkanlığı Etkin İletişim Etkin Belediyecilik
TR21-13-TD-02-64 Tekirdağ Ticaret Borsası İngilizce Temel Eğitimi
TR21-13-TD-02-52 Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Büyüme Stratejileri ve Yöntemleri

2014 Yılı Teknik Destek Programı

2014 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 24.07.2014 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine proje başına en fazla 15.000TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 450.000TL’dir.

2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-14-TD-01 (Temmuz-Ağustos Dönemi)

TR21-14-TD-02 (Eylül-Ekim Dönemi)

TR21-14-TD-03 (Kasım-Aralık Dönemi)

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

  1. Kurumun insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  2. Kurumun hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  3. Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının transferine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

450.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Başvuru Şekli ve Süresi

Teknik Destek Programına başvurular dönemsel olarak kabul edilmektedir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılabilecek Doğrudan Faaliyet Desteği başvuruları çıktıları kapalı zarf içerisinde imzalı ve mühürlü olarak her bir dönem için aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar Ajansa matbu doküman olarak sunulmalıdır.

2014 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi:

Temmuz-Ağustos

TR21-14-TD-01

29 Ağustos 2014, Saat 18:00

Eylül-Ekim

TR21-14-TD-02

31 Ekim 2014, Saat 18:00

Kasım-Aralık

TR21-14-TD-03

31 Aralık 2014, Saat 18:00

Dönemsel olarak kabul edilen teknik destek başvuruları değerlendirilerek başarılı başvurular ajansın internet sayfasında ilan edilir. Başvuru sahipleri ile imzalanan sözleşme sonrasında teknik destek hizmeti yararlanıcıya sağlanır. Teknik Destek kabul dönemleri sonrasındaki ay içerisinde sonuçların ilan edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hedeflenmekte ve yeni dönem son başvuru tarihine kadar Teknik Desteğin uygulanması gerekmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 450.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2014 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Trakya Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde (www.trakyaka.org.tr) duyurulacaktır.

Başvurular için KAYS internet adresi:

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

Başvuru Rehberi ve Ekleri:

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız

Sıkça Sorulan Sorular

2015 Yılı Teknik Destek Programı

2015 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 30.07.2015 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine proje başına en fazla 15.000TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 350.000TL’dir.

 

2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-15-TD-01 (Temmuz-Ağustos Dönemi)

TR21-15-TD-02 (Eylül-Ekim Dönemi)

TR21-15-TD-03 (Kasım-Aralık Dönemi)

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

  1. 1.    Kurumun insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  2. 2.    Kurumun hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
  3. 3.    Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının transferine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

350.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

Başvuru Şekli ve Süresi

Teknik Destek Programına başvurular dönemsel olarak kabul edilmektedir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılan başvuruların çıktıları kapalı zarf içerisinde imzalı ve mühürlü olarak her bir dönem için aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar Ajansa matbu doküman olarak sunulmalıdır.

2015 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi:

Temmuz-Ağustos

TR21-15-TD-01

31 Ağustos 2015, Saat 18:00

Eylül-Ekim

TR21-15-TD-02

30 Ekim 2015, Saat 18:00

Kasım-Aralık

TR21-15-TD-03

31 Aralık 2015, Saat 18:00

Dönemsel olarak kabul edilen teknik destek başvuruları değerlendirilerek başarılı başvurular ajansın internet sayfasında ilan edilir. Başvuru sahipleri ile imzalanan sözleşme sonrasında teknik destek hizmeti yararlanıcıya sağlanır. Teknik Destek kabul dönemleri sonrasındaki ay içerisinde sonuçların ilan edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hedeflenmekte ve yeni dönem son başvuru tarihine kadar Teknik Desteğin uygulanması gerekmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 350.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2015 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Trakya Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde (www.trakyaka.org.tr) duyurulacaktır.

 

Başvurular için KAYS internet adresi:

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

 

Başvuru Rehberi

Ekler

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız

 

2016 Yılı Teknik Destek Programı

2016 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

 

Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 08.08.2016 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine proje başına en fazla 15.000TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 340.000TL’dir.

 

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-16-TD-01 (Temmuz-Ağustos Dönemi)

TR21-16-TD-02 (Eylül-Ekim Dönemi)

TR21-16-TD-03 (Kasım-Aralık Dönemi)

PROGRAMIN AMACI

Programın amacı, TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

  1. 1.    Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri
  2. 2.    Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

340.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

 2016 Yılı Teknik Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular için Tıklayınız

 

Başvuru Şekli ve Süresi

Teknik Destek Programına başvurular dönemsel olarak kabul edilmektedir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılan başvuruların çıktıları kapalı zarf içerisinde imzalı ve mühürlü olarak her bir dönem için aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar Ajansa matbu doküman olarak sunulmalıdır.

2016 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi:

Temmuz-Ağustos

TR21-16-TD-01

31 Ağustos 2016, Saat 18:00

Eylül-Ekim

TR21-16-TD-02

31 Ekim 2016, Saat 18:00

Kasım-Aralık

TR21-16-TD-03

30 Aralık 2016, Saat 18:00

Dönemsel olarak kabul edilen teknik destek başvuruları değerlendirilerek başarılı başvurular ajansın internet sayfasında ilan edilir. Başvuru sahipleri ile imzalanan sözleşme sonrasında teknik destek hizmeti yararlanıcıya sağlanır. Teknik Destek kabul dönemleri sonrasındaki ay içerisinde sonuçların ilan edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hedeflenmekte ve yeni dönem son başvuru tarihine kadar Teknik Desteğin uygulanması gerekmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 340.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2016 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Trakya Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde (www.trakyaka.org.tr) duyurulacaktır.

Başvurular için KAYS internet adresi:

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

Başvuru Rehberi ve Ekleri:

 

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız

2017 Yılı Teknik Destek Programı

2017 Yılı Teknik Destek Programı İlanı

 

Trakya Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 02.05.2017 tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine proje başına en fazla 15.000 TL destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 600.000 TL’dir.

 

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-17-TD-01 (Mayıs-Haziran Dönemi)

TR21-17-TD-02 (Temmuz-Ağustos Dönemi)

TR21-17-TD-03 (Eylül-Ekim Dönemi)

TR21-17-TD-04 (Kasım-Aralık Dönemi)

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

  1. Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri
  2. Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

600.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

15.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 1 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

 

Başvuru Şekli ve Süresi

 

Teknik Destek Programına başvurular dönemsel olarak kabul edilmektedir. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılan başvuruların çıktıları kapalı zarf içerisinde, gerekli yerleri imzalı ve mühürlü olarak her bir dönem için aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar Ajansa matbu doküman olarak sunulmalıdır.

 

2017 Yılı Teknik Destek Başvuru Dönemleri

 

DÖNEM

REFERANS NO

SON BAŞVURU TARİHİ

Mayıs-Haziran

TR21-17-TD-01

23 Haziran 2017, Cuma Saat 18:00

Temmuz-Ağustos

TR21-17-TD-02

25 Ağustos 2017, Cuma Saat 18:00

Eylül-Ekim

TR21-17-TD-03

31 Ekim 2017, Salı Saat 18:00

Kasım-Aralık

TR21-17-TD-04

29 Aralık 2017, Cuma Saat 18:00

 

Dönemsel olarak kabul edilen teknik destek başvuruları değerlendirilerek başarılı başvurular ajansın internet sayfasında ilan edilir. Başvuru sahipleri ile imzalanan sözleşme sonrasında teknik destek hizmeti yararlanıcıya sağlanır.

 

2017 Yılı Teknik Destek Değerlendirme ve Uygulama Dönemleri

 

Teknik Destek kabul dönemlerini takip eden ay içerisinde sonuçların ilan edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hedeflenmekte ve bir sonraki dönem son başvuru tarihine kadar Teknik Desteğin uygulanması gerekmektedir.

 

Dönem

Referans No

Değerlendirme & Sözleşme

Uygulama

Mayıs-Haziran

TR21-17-TD-01

Temmuz Ayı İçerisinde

Ağustos Ayı İçerisinde

Temmuz-Ağustos

TR21-17-TD-02

Eylül Ayı İçerisinde

Ekim Ayı İçerisinde

Eylül-Ekim

TR21-17-TD-03

Kasım Ayı İçerisinde

Aralık Ayı İçerisinde

Kasım-Aralık

TR21-17-TD-04

Ocak Ayı İçerisinde

Şubat Ayı İçerisinde

 

 

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı Teknik Destek Programı bütçesi olan 600.000 TL’nin tamamının faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, 2017 yılı Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve bu program kapsamında yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Trakya Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinde (www.trakyaka.org.tr) duyurulacaktır.

 

Başvurular için KAYS internet adresi:

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

 

Başvuru Rehberi ve Ekleri:

2017 yılı Teknik Destek Başvuru Rehberi

2017 Yılı Teknik Destek Ekleri

 

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ve Katılım Formu için tıklayınız

 

  Yükleniyor...