2011 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları

11  Proje Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi Amaçlı PCM Eğitimi
 İlköğretimde Kaynaştırma Eğitimi
30   AR-GE´ye AR-GE İçin Destek Gerek
32  Yamaç Paraşüt FAI Lisansı Sertifika Kontrol Eğitimi
9  Edirne´nin Kuzeyinde Tarımda Reform
37  Sulama Sistemlerinin Tasarımı Eğitim Projesi
7  Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşım "Montessori"
12  Kocayazı Mikro HES Ön Fizibilite Çalışması
13  Edirne - Kırklareli Eğitim Yolunda
31  Dış Ticaret Eğitim Programı
16  Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarına Proje Önerisi ve Hazırlama Eğitimi
2  KOBİGES-KOBİ Geliştirme Semineri
17  Ulusal ve Uluslararası Hibeler ve Proje Döngüsü Eğitimi
3  Ulusal Hibe Mekanizmaları ve Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi
18  Tekirdağ´da Beş Yıldızlı Hizmet Üretimi Eğitim Programı
14  Marka ve Markalaşmanın Edirne´ye Kazandıracağı Katma Değer
4  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimleri
36  Bilgi Teknolojilerinin Etkin ve Profesyonel Kullanımı Eğitimleri
15  Çevreye Duyarlı Bir Trakya
28  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
21  İnsan Kaynakları Yönetici Eğitimi
8  İşçi Sağlığı, İş ve İşçi Güvenliği Eğitim Projesi
33  İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi
1  Tekirdağ Merkezdeki Özel Sektör Aktörlerinin Proje Yazma ve Yürütme Kapasitesini Geliştirmek

Eylül - Ekim  Dönemi Sonuç Listesi

TD No Talebin Başlığı
75  "Öğretmenleri Geliştirelim, Engelleri Yenelim"
68  Teknoloji -Eğitim Elele Gelişiyor
39  Demirköy İlçesi Gelişme Stratejilerinin ve Vizyonunun Belirlenmesi
71  NetCAD-GIS Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi
50  İnternet Ağlarında Güvenlik Eğitimi
52  İl Özel İdaresi Teknik Destek Gelişim Projesi
43  İlköğretim Bandosu
59  Daha Ölçülebilir Verilerle Daha Nitelikli Yardımlara
48  Köy Elektrikli Su Pompası İçin Rüzgar Santralı Fizibilitesi
58  Genciz! Biz De Varız!
63  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
73  Girişimci Kızlarımız
51  Proje Döngüsü Yönetimi
74  İşletmelere Yönelik Devlet Destekleri Eğitimi
55  Demirköy Kırsalında Yaşayan Kadınlara Arıcılık Eğitimi
72  Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Sektörüne Yönelik Proje Geliştirme ve Hazırlama Eğitimi
49  Rehber Öğretmenler İçin Kriz Müdahale Eğitimi
60  Mikro ve Makro Ölçekli Ulaşım Modelleme Simülasyon Eğitimi
66  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
61  Eğitim Verme
69  Çiftlikönü Romanları Tekirdağ İçin Çalışıyor
62  Lüleburgaz Potansiyeli İçin Envanter, Envanter İçin Eğitim
41  Ulusal/Uluslararası Hibe Mekanizmaları ve Proje Hazırlama Eğitimi
40  Ulusal/Uluslararası Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi
46  Başarılı Çocuk Başarılı Okul İçin Profesyonel Veli Olmak
53  Zafer Mahallesi Camii Projelendirme Çalışması
44  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
70  UFRS-TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama-Türkiye Finansal Raporlama Standartları) Eğitimleri
54  Liseli Gençler Girişimcilik Eğitiminde
64  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
  Yükleniyor...