Doğrudan Faaliyet Desteği

2013 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesinde belirlediği öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 12.08.2013 tarihi itibarıyla 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ilan etmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 27. Maddesinde belirtildiği üzere, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına; ayrıca bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlere doğrudan mali destek sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenecek projeler için dikkate alınacak mali veriler;

- Program bütçesi: 500.000 TL

- Asgari tutar: 25.000 TL

- Azami tutar: 75.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 

Bu mali destek programı kapsamında destek başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

 
- Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, köyler ve mahalli idare birlikleri)

- Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bakanlık bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler vb.)

- Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

- Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

- Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

- Birlikler ve Kooperatifler
 

Başvuru Şekli ve Süresi

 

Doğrudan Faaliyet Desteği bir proje teklif çağrısı olmayıp başvuru sahipleri son başvuru tarihine kadar istedikleri tarihte Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapabileceklerdir. KAYS üzerinden başvurular 31.12.2013 saat 18:30’a kadar kabul edilecektir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Ajans, başarılı faaliyetlere sağlanacak mali desteğin program bütçesine son başvuru tarihinden önce ulaşması halinde başvuruların sona erdiğini internet sitesinde duyurur ve yeni başvuru almaz.

 

Başvurular için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi internet adresi: https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi için tıklayınız

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

 

  Yükleniyor...