Proje Uygulama Rehberi

PUR Ek-1    Bildirim Mektubu için tıklayınız.

PUR Ek-2    Zeyilname Talep Formu için tıklayınız.

PUR Ek-3.1 Egitim Katılımcı Listesi için tıklayınız.

PUR Ek-3.2 Egitim Degerlendirme Anketi için tıklayınız.

PUR Ek-3.3 Egitim Bitis Anketi için tıklayınız.

PUR Ek-3.4 Hedef Grup Veri Listesi için tıklayınız.

PUR Ek-3.5 Harcırah Bildirim Tablosu için tıklayınız.

PUR EK-4.1.1 Ara Rapor - Teknik için tıklayınız.

PUR Ek-4.1.2 Ara Rapor - Mali için tıklayınız.

PUR Ek-4.2.1 Nihai Rapor - Teknik için tıklayınız.

PUR Ek-4.2.2 Nihai Rapor - Mali için tıklayınız.

PUR Ek-4.3 Yararlanıcı Beyan Formu için tıklayınız.

PUR Ek-4.4 Ödeme Talebi için tıklayınız.
 
PUR Ek-4.5 Proje Sonrası Degerlendirme Raporu için tıklayınız.
 
PUR Ek-5.1.1 Proje Personeli Zaman Cizelgesi için tıklayınız.

PUR EK-5.1.2 Ücret Bordrosu (Projede Sigortalı Çalışanlar İçin) için tıklayınız.
 
PUR Ek-5.1.3 Projede Gorevli Diger Personelinin Ücret Bordrosu için tıklayınız.

PUR Ek-5.2 Alt Yuklenici Listesi için tıklayınız.

PUR Ek-5.3 Yakıt Gideri Bildirim Tablosu için tıklayınız.

  Yükleniyor...