RGA 1 Kar Amacı Güden

Proje No Projenin Adı
84  Doğan Kimya Ar-Ge Alt Yapısını Güçlendirerek Rekabet Gücünün Artırılması Projesi
120  Şarköy Şarabında Katma Değer Artışının Ar-Ge Yoluyla Sağlanması
37  Hammadde Giriş Laboratuarı Geliştirme
44  Özdeniz Peynirciliğin Rekabet Gücünün Artırılması Projesi
118  Baykallar Deri Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi
53  Peynir Altı Suyundan Ekonomik Kazanım Elde Edilmesi
94  Nuga Helva Üretiminde Kalite ve Kapasite Artışı
31  Dere Tavukçuluk Rekabete Yönelik Ürün Çeşitlendirme Projesi
66  Süt Ürünleri İşleme Tesisi Modernizasyonu ve Kapasite Arttırımı Projesi
39  Tarım Makineleri Üretim Tesisinde Kapasite Arttırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi
135  Ürün Çeşitliliğimizin Arttırılması ve Birim Maliyetlerimizin Düşürülmesi
40  İbrahim Müteferrika
93  Ümit Ergene Verimlilik ve Rekabet Gücünü Artırma Projesi
86  Üretim Verimliliğinin Arttırılması
92  Üretimde Modernizasyon ve Pazarlama Teknikleri İyileştirme Projesi
88  Dinç Elektrik Üretim Kapasitesinin Arttırılması Modernizasyon Projesi
99  İleri Teknoloji Karbon Fiber Mamulden Güçlendirilmiş Dokuda Kumaş ve Kompozit Malzemelerin Üretilmesi
23  Modern Üretim Hattı Kurulması ile Kapasite ve Kalitenin Arttırılması
103  Üretim Altyapısını Güçlendirme ve Yeni Ürün Geliştirme Projesi
169  Türkiye’´de Üretimi Olmayan Katma Değeri Yüksek Bant ve Folyo Ürünlerinin İmalatına Yönelik Yeni Üretim   Hattı Kurulması
200  Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, Kalitenin Artırılması
123  Yeni Ürün Üretilmesi, Verimlilik ve Kapasite Artırma Projesi
91  Balaban Boza Makine/Ekipman Yenileme ve Üretim/Satış Geliştirme Projesi
164  Trakya’´da İlk Defa Uygulanacak Teknolojiyle Kaliteli ve Verimli Çevre Sağlığı Hizmetleri
172  Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu
52  Ear Teknik Kapasite Artırımı ve Ar-Ge Alt Yapısının Geliştirilerek Tasarım Tescillerinin Güçlendirilmesi
154  İstihdam, Markalaşma, Verimlilik, Ar-Ge ve Rekabet Gücünün Arttırılması İçin İhtiyaç Olan Makine, Araç ve Yazılımların Alınması
  Yükleniyor...