Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı

Rehberimiz

Ekler

 

PROGRAM KÜNYESİ

 

Program Adı

Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı

 Program Referans No

TR21-16-GİR

 Programın Amacı

Teknoloji ve imalat sanayi alanında ortaya çıkarılacak yenilikçi iş fikirleri aracılığıyla Bölge genelinde yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

   Program Önceliği

  İmalat sanayi veya teknolojiye yönelik, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi

 Programın Toplam Bütçesi

1.000.000 TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 25.000 TL

En fazla: 75.000 TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Gerçek Kişiler ve Mikro KOBİ’ler

 

 

Programın genel amacı:

 “Teknoloji ve imalat sanayi alanında ortaya çıkarılacak yenilikçi iş fikirleri aracılığıyla Bölge genelinde yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi.”

 

 

Programın özel amaçları:

 • Yenilikçi düşüncelerin üretime geçişlerinin hızlandırılması
 • Katma değer ve nitelikli istihdam yaratan yeni işletmeler kurulması,
 • Mikro işletmelerin araştırma-geliştirme ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Mikro işletmelerin ürünlerini farklılaştırmaları yoluyla katma değer üretimi,

 

Uygulama Alanı: 

 • TR21 Trakya Bölgesi

 

Program amacına hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir:

 

Öncelik 1: İmalat sanayi veya teknolojiye yönelik, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi.

Öncelik ile ilgili örnek proje konuları aşağıdaki gibidir:

Örnek Projeler:

 • Mobil aplikasyonlar
 • Bulut teknolojisi geliştirmeye yönelik projeler,
 • Patenti alınmış ürün ve prototiplerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
 • Prototipi üretilmiş ancak seri üretime geçmemiş yenilikçi projelerin ticarileşmesine yönelik projeler
 • Yenilikçi finansal teknoloji projeleri
 • İthal ürünlerin ikamesine dönük projeler
 • Orta yüksek ve ileri teknoloji (NACE 2 sektör kodu sınıflandırmasına göre) ürünlerinin üretimine yönelik projeler
 • Sağlık ve medikal alanda gerçekleştirilecek yenilikçi projeler
 • Akıllı şehirlere yönelik yazılım/donanım projeleri
 • Büyük veri (big data) analizine yönelik projeler
 • Enerji ve kaynak verimliliğine yönelik gerçekleştirilmiş Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesi
 • İmalatta verimlilik ve katma değer arttırıcı yenilikçi projeler

 

Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan öncelikle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Öncelikle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olmayan projeler reddedilecektir.

 

Ayrıca, aşağıdaki nitelikleri taşıyan projeler, mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde edecektir: (Bkz: Mali ve Teknik Değerlendirme Tablosu)

 • Çevreye duyarlı, enerji ve kaynak verimliliğini gözeten,
 • Cinsiyet eşitliğini gözeten,
 • Engellileri gözeten projeler.

 

Öncelik 1 Kapsamında Desteklenmeyecek Sektörler:

 • 1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı kapsamında Bölgede yer alması istenmeyen sektörler arasında yer alan sanayi türleri ile aşağıda belirtilen sektörler Öncelik 1 kapsamında kesinlikle desteklenmeyecektir.
  • Küp şeker,
  • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik yatırımlar,
  • Kütlü pamuk işleme yatırımları,
  • İplik ve dokuma (akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) yatırımları,
  • Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları,
  • Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları, kömür istihracına yönelik yatırımlar,
  • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımlar,
  • Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar,
  • Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları,
  • Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar,
  • Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları,
  • Petrol ürünleri (lpg dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları, karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları,
  • Yat ithali yatırımları, taşıt kiralama yatırımları,
  • Halı yıkama yatırımları,
  • Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları,
  • Hazır beton yatırımları,
  • Vinç hizmetleri yatırımları,
  • Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımları,
  • Taş, kömür ve diğer maden ocakları,
  • Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kuruyemiş, bira ve rakı üretimi,
  • Turşu, linter pamuğu, çay, un, çeltik, çeltik kurutma fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları
  • Metal sertleştirme (tuz ile),
  • Metal kaplama,
  • Yüzey temizleme (asit ile),
  • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
  • Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler,
  • Lifli yıkama-yağlamacılar,
  • Selüloz ve/veya saman kullanarak kâğıt üreten tesisler,
  • Ham deri işleme,
  • Asit imal ve dolum yerleri,
  • Pil, batarya-akü imal yerleri,
  • Kömüre dayalı termik santral,
  • Gres yağ fabrikaları (petrol türevi),
  • İlaç sentez fabrikaları,
  • Ağır metal tuzu üretimi,
  • Demir-çelik üretimi,
  • Petrokimya,
  • Klor-alkali,
  • Rafineri
  Yükleniyor...