2016 Yılı Teknik Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular

NO

Sorular

Cevaplar

1

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Teknik Destek Programı için belirlemiş olduğu öncelikler nelerdir?

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında belirlemiş olduğu öncelikler aşağıda yer almaktadır:

  1. Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin kapasitesinin geliştirilmesi
  2. Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının transferine yönelik eğitim ve danışmanlık  faaliyetleri

 

2

Teknik Destek Programına kimler başvurabilir?

2016 yılı Teknik Destek Programı’na TR21 Trakya Bölgesinde yer alan aşağıdaki kurum ve kuruluşlar başvurabilir:

 

Mahalli İdareler

Üniversiteler

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Birlik ve Kooperatifler

Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

3

Ajans’ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı faaliyetler nelerdir?

Trakya Kalkınma Ajansı, aşağıda ifade edilen faaliyetler kapsamında Teknik Destek

sağlayacaktır:

 

1.    Eğitim

2.    Danışmanlık

4

2016 Yılı Teknik Destek Kapsamında Programınızın ve destekleyeceğiniz bir projenin bütçesi ne kadardır?

 

2016 Yılı Teknik Destek Programımızın bütçesi 340.000 TL, proje başına destek miktarımız 15.000 TL’dir.

5

2016 Yılı Teknik Destek programınızda bu yıl ne gibi değişiklikler var?

2016 yılı için en önemli değişiklik Mesleki Gelişim Eğitimleri ve Kişisel Gelişim Eğitimlerinin saat ücretlerine sınırlama getirilmiştir. (Teknik Destek Başvuru Rehberi sayfa 11)

6

KAYS sistemini hiç kullanmadım, ne yapmalıyım?

KAYS sistemine ait ayrıntılı bilgilere 2016 Yılı Teknik Destek Rehberimizden ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553 adresinden ulaşabilirsiniz.

7

 

KAYS sisteminde Başvuru formunu doldururken “Teknik Desteğin İlgili Faaliyet Alanları” kısmına ne yazmalıyım?

 

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2014/08/KAYS-PRJ-BSTeknikDestekBasvurusuIslemleri.pdf “ adresindeki Teknik Destek Başvurusu İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu sayfa 18’de belirtildiği gibi “Teknik desteğin faaliyetlerine yönelik bilgi girmek için Faaliyet Alanları metin kutusu doldurulur ve Kaydet düğmesine tıklanır” Kısacası, teknik destek programı kapsamında gerçekleştireceğiniz faaliyetleri ve kısaca bu faaliyetlerle ilişkili olan kurumunuzun hali hazırda yürütmekte olduğu faaliyetleri açıklamanız beklenmektedir.

 

8

KAYS sisteminde başvuru formunu tamamlarken karşıma çıkan kontrol listesinde başvuru dosyasının üç nüsha hazırlanıp hazırlanmadığı soruluyor ama sizin rehberinizde iki nüshanın yeterli olduğu belirtilmiş, ne yapmalıyım?

KAYS sisteminde değişiklik yapmak mümkün olmadığından, iki adet hazırladığınız dosyanız ile birlikte bu seçeneğe olumlu yanıt verebilirsiniz.

9

Almayı düşündüğümüz eğitim / danışmanlık, maliyeti sizin bir proje başına ayırdığınız miktardan fazla, yine de bu eğitimi alabilir miyiz?

Evet. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak almayı düşündüğünüz eğitim proje başına ayrılan miktardan fazla ise, ayrılan miktardan fazlasını kurumunuz eş finansman olarak karşılamak durumundadır.

 

10

Teknik Destek programınız doğrultusunda alınan eğitim / danışmanlık için belirlenmiş olan sınırlamalar var mıdır? Var ise bu sınırlamalar nelerdir?

Sınırlar, 2016 Yılı Teknik Destek Rehberimizin 11. Sayfasındaki tabloda da belirtildiği gibi Mesleki Gelişim Eğitimleri için Danışman / Uzman ücretinin bir saatlik maliyeti 300 TL ye kadar, Kişisel Gelişim Eğitimleri için Danışman/Uzman ücretinin bir saatlik maliyeti 150 TL ye kadar toplam proje maliyeti ise 15.000 TL ye kadar Ajansımızca karşılanacaktır. Ayrıca almayı düşündüğünüz eğitim için günlük ders saati sınırlamalarının da olduğunu hatırlatırız.

11

Eğitimlerin, katılımcıların gruplara bölünerek verilmesi mümkün müdür? Evet ise, birden fazla gruba eğitim verilmesi söz konusu olduğunda, tüm grupların eğitim süresi günlük toplam 7 saati aşabilir mi?

 

 

Bir eğitimin, katılımcılar gruplara bölünerek düzenlenmesi mümkündür. Böyle yapıldığı takdirde, eğitimcilerin farklı olması kaydıyla, farklı grupların günlük toplam eğitim süresi  7 saati geçebilir. Kısacası, tek bir eğitimci günde 7 saatten fazla eğitim veremez, bir katılımcı da günde 7 saatten fazla eğitim alamaz. Aynı şekilde, bir eğitimci günde bir veya birden fazla gruba toplamda 3 saatten az eğitim veremez. Bununla beraber, bir katılımcı günde 3 saatten az eğitim alabilir. 

12

A-)Kurumumuz içerisinde almayı düşündüğümüz eğitim konusunda bir uzman mevcut bu eğitimi ondan alabilir miyiz?

B-)Proje Kapsamındaki ortağımız almayı düşündüğümüz eğitim konusunda uzman bu eğitimi ondan alabilir miyiz?

 

Hayır. Hizmet alımı ile gerçekleştirilen Teknik Destek eğitimi / danışmanlığı başvuru sahibi ve ortakları tarafından tedarik edilemez.

13

Teknik Destek Programı kapsamında Ajans dışından uzman hizmeti talep edilmesi durumunda bu satın alım, teknik destek faaliyetinden yararlanan kurum tarafından mı  gerçekleştirilecektir?

 

Hayır, satın almayı destek sahibi kurumla koordineli bir şekilde Ajans yapacaktır. Hizmet alımı Ajans tarafından kendi tabi olduğu esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Uzman/danışman firma, Ajans ile yaptığı hizmet sözleşmesi çerçevesinde, talep edilen teknik desteği Ajans adına Başvuru Sahibine sağlayacaktır.

14

Bir fakülte ya da bir meslek yüksekokulu üniversite rektörlüğü tüzel kişiliğinden ayrı bir şekilde başvuru sahibi olabilir mi?

 

Evet, meslek yüksekokulu ile fakülteler teknik destek programına ayrı ayrı başvurabilirler.  

 

15

Ajans’tan talep edilen faaliyetin uygulamada bir ayı geçmesi mümkün müdür?

 

Teknik destek faaliyetleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir ay içerisinde tamamlanır. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde bir ay içinde tamamlanamayan teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi; Ajansın iş yükü, uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak, genel Sekreter tarafından en fazla bir ay uzatılabilir.

16

Aynı kuruluş farklı konularda gerek teknik destek programından gerekse doğrudan faaliyet desteği programından aynı anda yararlanabilir mi?

Aynı faaliyete yönelik olmaması şartıyla hem teknik destek hem de doğrudan faaliyet desteği programından destek alınabilir.

 

17

Teknik Destek kapsamında görevlendirilecek uzman personel nasıl belirlenecektir? Başvuru sahibinin önerileri bağlayıcı mıdır?

Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahibinden proje konusu ve faaliyeti ile ilgili en az 3 tane öneri alınacaktır. Ancak Ajans, sunulan tekliflerle bağlı olmayıp, hizmet alımını kendi gerçekleştireceği araştırma neticesinde gerçekleştirebilecektir. Dolayısıyla sunulan tekliflerin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.

18

Teknik Destek kapsamında yararlanıcının karşılaması gereken eş finansman var mıdır?

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay ve seminer gibi çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya (varsa) ortağı tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya (varsa) ortağının teknik desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür ayni katkıların başvuru formunda belirtilmesi gerekir.

 

  Yükleniyor...