Bahar MANAV

Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili

bmanav@trakyaka.org.tr